ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ - НГУ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Основні керівні документи медичної служби

Закони України:

«Про Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

«Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»;

«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18 жовтня 1999 року № 1923 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями»;

від 27 квітня 2011 року № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей»;

від 05 квітня 2022 року № 411 «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон»

Накази Міністерства внутрішніх справ України:

від 03 червня 2016 року № 462 «Про затвердження Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2016 року за
№ 912/29042;

від 01 листопада 2016 року № 1146 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попереднього і періодичних медичних оглядів (диспансеризації) у закладах охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2016 року за № 1543/29673;

Інструкція про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ від 04 листопада 2003 року № 1296 (в редакції наказу Міністерства внутрішніх справ від 11 грудня 2014 року № 1340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2014 року за
№ 1667/26444;

від 03 квітня 2017 року № 285 «Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2017 року за № 559/30427

Наказ Міністерства оборони України:

від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800

Наказ командувача Національної гвардії України:

від 18 жовтня 2023 року № 860 «Про затвердження Інструкції про організацію медичної допомоги військовослужбовцям  Національної гвардії України».

Військовослужбовець який отримав травму або захворів під час виконання обов’язків військової служби повинен:

 1. зробити доповідь своєму безпосередньому начальникові;
 2. прибути до медичного пункту військової частини;
 3. у медичному пункті військової частини пройти медичний огляд, його має провести лікар (фельдшер), після огляду призначається лікування у військовій частині, а у разі потреби направлення на поглиблене обстеження чи стаціонарне лікування в заклади охорони здоров’я поза розташуванням військової частини;
 4. якщо військовослужбовцю призначене лікування:

а) військовослужбовця можуть звільнити від виконання службових обов’язків (максимум на 6 днів);

б) якщо протягом 6 днів стан здоров’я не покращився, після повторного огляду, за потреби, звільнення від виконання обов’язків може бути продовжене. Загалом стаціонарне лікування в медпункті військової частини може тривати не більше 14 днів;

 1. якщо стан здоров’я військовослужбовця не покращився, після лікування у військовій частині або в результаті первинного огляду було виявлено потребу в додатковому обстеженні (ургентні випадки, інфекційні захворювання тощо), за висновком лікаря (фельдшера) військової частини, командир військової частини видає направлення на обстеження чи стаціонарне лікування поза розташуванням військової частини. Після отримання направлення на проходження лікування чи обстеження у відомчому закладі охорони здоров’я (МВС, НГУ), військовому закладі охорони здоров’я необхідно прибути до його приймального відділення. При собі військовослужбовцю необхідно мати документи:

– направлення, підписане командиром військової частини;

– медичну книжку;

– довідку про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), або акти про нещасний випадок за формою Н-5, Н-1 (НТ) (за їх наявності);

– документ, що посвідчує особу;

 – атестат на продовольство (у разі вибуття на лікування за межі гарнізону додатково атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу і назад).

Для проходження лікування в цивільному закладі охорони здоров’я достатньо лише направлення з підписом командира військової частини. Інші документи мати не обов’язково. Якщо на момент убуття до закладу охорони здоров’я у військовослужбовця немає довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або актів про розслідування нещасного випадку (форми Н-5, Н-1 (НТ)), то військова частина повинна надіслати її на адресу лікувального закладу.

Відповідно до чинного законодавства військовослужбовець може пройти лікування за кордоном.

Лікуючий лікар визначає потребу в лікуванні за кордоном відповідно до Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 квітня 2022 року № 574, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2022 року за № 414/37750.

Заклад охорони здоров’я, у якому військовослужбовець перебуває на лікуванні та/або реабілітації, готує наступні документи:

– згоду захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

– згоду на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;

– виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

– висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування та повернення захисників України після завершення лікування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України за сприяння МОЗ, Міноборони, представників Європейського Союзу, волонтерських організацій і громад закордонних українців.

Отримання поранення під час бойових дій може бути серйозним випробуванням для військовослужбовця, адже крім фізичних травм, він також може стикнутися з низкою юридичних питань, включаючи підтвердження свого поранення.

Якщо військовослужбовець отримав поранення в зоні бойових дій, його евакуюють до визначеного місця надання першої допомоги це може бути медична рота, стабілізаційний пункт або найближчий лікувальний заклад.

З моменту надання домедичної допомоги після евакуації з поля бою пораненому військовослужбовцю мають надати первинну медичну карту (форма 100). Її заповнює медик після надання першої (екстреної медичної) допомоги, і вона має бути з пораненим на всіх етапах лікування. Довідка містить особисті дані бійця, назву його підрозділу, вид поранення, факт, що поранення отримане під час бойових дій, час надходження до стабілізаційного пункту, опис наданої допомоги на етапі евакуації тощо.

Форма 100 використовується для отримання довідки про обставини поранення, яка необхідна для проходження ВЛК, МСЕК, отримання виплати додаткової винагороди, а також впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Військовий заклад охорони здоров’я куди потрапив військовослужбовець має повідомити військову частину про прибуття військовослужбовця з пораненням. У разі можливості військовослужбовець повідомляє про своє перебування безпосередньому начальнику.

Якщо військовослужбовець має незначні поранення, ушкодження, контузію, то лікування може відбуватись в медичному пункті військової частині. Якщо ж поранення вимагає постійного догляду та спеціалізованого обладнання, лікування відбувається стаціонарно у відомчих закладах охорони здоров’я.

На період лікування в закладі охорони здоров’я поранений підпорядковується його керівнику і переміщення за межі закладу можливі виключно з дозволу лікуючого лікаря, начальника госпіталю чи директора лікарні.

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) складається начальником медичної служби військової частини, як правило, після проведення відповідного розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми (поранення, контузії, каліцтва).

У разі якщо обстановка не дозволяє надати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) до направлення військовослужбовця, який одержав травму (поранення, контузію, каліцтво), на лікування поза розташуванням військової частини, така довідка направляється до закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо травма (поранення, контузія, каліцтво) військовослужбовця спричинена діями противника, відповідне розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми (поранення, контузії, каліцтва) не проводиться. Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) складається протягом п’яти днів та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керівник військового закладу охорони здоров’я де проходить лікування військовослужбовець зобов’язаний за п’ять днів до виписки повідомити командира військової частини, з якої прибув військовослужбовець.

Військово-лікарська експертиза проводиться з метою:

 • визначення ступеня придатності до військової служби;
 • встановлення причинного зв’язку захворювання, травми, (поранення, контузії, каліцтва) із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби;
 • визначення потреби у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми, каліцтва).

При здійсненні лікарської, військово-лікарської та лікарсько-льотної експертизи щодо військовослужбовців Національної гвардії України М(ВЛ)К керуються Положенням про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від
03 квітня 2017 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2017 року № 559/30427, та Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року № 1109/15800.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК, керівниками ТЦК та СП, начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування, органів військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, органами прокуратури, судом.

У разі проведення лікарської або військово-лікарської експертизи М(ВЛ)К під час стаціонарного лікування направлення на М(ВЛ)К військовослужбовцю не видається. Лікуючий лікар приймає рішення про потребу медичного огляду у М(ВЛ)К, за його клопотанням військовослужбовця зараховують на проходження військово-лікарської експертизи.

Рішення (постанови) М(ВЛ)К приймаються щодо військовослужбовців Національної гвардії України станом на час їх медичного огляду з урахуванням мети проведення військово-лікарської експертизи, зазначеної в направленні на медичний огляд.

Рішення (постанови) М(ВЛ)К щодо ступеня придатності до військової служби та причинного зв’язку захворювань, травм, (поранень, контузій, каліцтв) формулюються відповідно до вимог розділу VІІІ Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС, затвердженого наказом МВС України від 03 квітня 2017 року № 285 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2017 року № 559/30427.

У разі незгоди з рішенням штатної М(ВЛ)К особа, яка проходила медичний огляд, може оскаржити його в ЦМ(ВЛ).

Рішення ЦМ(ВЛ)К може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.

Держава забезпечує протезом кожного військовослужбовця, хто його потребує. Держава також покриває обслуговування та ремонт протезу.

Для безоплатного отримання протезів:

Необхідно звернутись до лікуючого лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи або звернутись до найближчого Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) чи в місцевий орган соціального захисту населення або подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю який функціонує та розроблений відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 та Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (в редакції по станови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2007 року № 1205).

Компанію для протезування можна обрати на сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням https://1ll.ink/owfh6, в реєстрі Держлікслужби, на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю.

Можлива ситуація, в якій військовослужбовцю потрібен протез та/або ортез підвищеної функціональності, наприклад для занять спортом, які не виробляються в Україні. За рахунок держави протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за технологіями виготовлення здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги лише у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) таких виробів. Забезпечення процесу протезування за кордоном врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 411 «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон», постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року
№ 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок».

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад у системі охорони здоров’я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення:

 • групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ група);
 • відсотку втрати працездатності;
 • потреби в протезуванні;
 • індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю;
 • медичних показань на право одержання спеціального автотранспорту.

Медико-соціальна експертиза проводиться у випадку, якщо після травми, захворювання чи поранення відбулася значна втрата працездатності та загалом фізичне чи психічне здоров’я зазнало змін. Зокрема, якщо є підозра на наявність ознак інвалідності чи є потреба у протезуванні.

Для проходження медико-соціальної експертизи подається перелік документів, визначений Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317.

По закінченню обстеження, видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або зазначається ступінь втрати професійної працездатності.

У разі, коли військовослужбовець звертається до медико-соціальної експертної комісії та не може прибути на огляд до медико-соціальної експертизи, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Основні керівні документи:

 1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2014 року № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».
 4. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 05 квітня 2018 року за
  № 405/31857.

Порядок, умови та розміри виплати військовослужбовцям Національної гвардії України грошового забезпечення визначається Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 405/31857.

Відповідно до Інструкції грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується у військових частинах за місцем служби.

За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний календарний місяць, визначається шляхом множення середньоденного розміру грошового забезпечення на кількість календарних днів, прослужених військовослужбовцем у цьому місяці. При цьому середньоденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного військовослужбовцю за повний календарний місяць, на кількість календарних днів місяця, за який здійснюється виплата.

Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених кошторисом військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за поточний місяць здійснюється щомісяця до 20 числа. У ці терміни проводяться виплати грошового забезпечення за перерахунками у зв’язку з присвоєнням (позбавленням) військового звання, призначенням на інші посади, змінами розмірів процентної надбавки за вислугу років тощо.

Військовослужбовцям, які відповідно до чинного законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв’язку з хворобою для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що надаються в особливий період, інші додаткові відпустки, визначені чинним законодавством України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

Грошове забезпечення не виплачується військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або в передбачених законом випадках у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

У разі вибуття військовослужбовців до нового місця служби за строк із дня, наступного за днем виключення зі списків особового складу військової частини, і до дня прийняття посади виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється за новим місцем служби (після зарахування їх на грошове забезпечення до цієї військової частини).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня
2014 року № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період», військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Основні керівні документи:

 1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».
 3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 вересня
  2023 року № 729 «Деякі питання виплати військовослужбовцям Національної гвардії України винагород, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2023 року за № 1544/40600 (далі – Особливості).

Процедуру здійснення виплати на період воєнного стану військовослужбовцям Національної гвардії України додаткової винагороди та винагороди за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду) визначають Особливості виплати військовослужбовцям Національної гвардії України винагород, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (далі – Особливості).

На період воєнного стану виплачуються:

 • додаткова винагорода:

у розмірі 100000 гривень військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – бойові дії або заходи), перебуваючи безпосередньо в районах їх здійснення, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких діях та заходах;

у розмірі 30000 гривень військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання в період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань;

у розмірі 20100 гривень щомісяця військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані в розпорядження відповідних командирів, після перебування в розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування в розпорядженні;

у розмірі від 15000 до 30000 гривень військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах) з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах);

2)   винагорода за особливості проходження служби під час воєнного стану (особливого періоду) в розмірі 6000 гривень військовослужбовцям строкової військової служби пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць;

3)   винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду) в розмірі 2350 гривень курсантам вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу, пропорційно часу перебування на службі (навчанні) в розрахунку на місяць.

Крім того, відповідно до абзацу третього пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), виплачується додаткова винагорода у розмірі 50000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань відповідно до умов, визначених Міністерством оборони України.

Наказом Міністерства оборони України від 26 вересня 2023 року № 566, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2023 року за
№ 1705/40761, затверджено зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (далі – Порядок Міністерства оборони України) та упорядковали Особливості виплати додаткової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України.

Відповідно до абзацу 14 пункту 2 розділу XXXIV Порядку Міністерства оборони України, на період дії воєнного стану додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується в розмірі 50 000 гривень – військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно (у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких діях та заходах).

Перелік цих органів військового управління (управлінь (штабів) угруповань військ (сил)), затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Завдання які належать до безпосередньої участі в бойових діях та за виконання яких здійснюється виплата додаткової винагороди в розмірі 100000 гривень визначені пунктом 3 Особливостей. Документи, що підтверджують безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях або заходах визначені пунктом 7 Особливостей.

Перелік бойових (спеціальних) завдань, за виконання яких здійснюється виплата додаткової винагороди в розмірі 30000 гривень визначені пунктом 4 Особливостей. Документи, які підтверджують участь військовослужбовців у виконанні бойових (спеціальних) завдань визначені пунктом 8 Особливостей.

Виплата зазначених винагород військовослужбовцям здійснюється на підставі наказів відповідних командирів за місцем проходження військової служби.

До наказів про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 000 гривень включаються військовослужбовці, зазначені в пункті 2 цих Особливостей, у тому числі такі, які:

1)   у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв’язку із отриманням тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії,- з дня отримання такого поранення та за час стаціонарного лікування, включаючи час переміщення до лікарняного закладу (у тому числі з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого), або за час такої відпустки;

2)   захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі якщо зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення),- за час перебування в полоні, заручниках, та до дня звільнення включно або за час перебування в інтернуванні та до дня повернення до України, або за час безвісної відсутності;

3)       загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини,- виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла).

Основні керівні документи:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».
 2. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 05 квітня 2018 року за
  № 405/31857.

Порядок виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань визначається розділом ХХ Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ від
15 березня 2018 року № 200, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 року за № 405/31857 (далі – Інструкція).

Відповідно до розділу XX Інструкції, особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за рішенням командира військової частини надається в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із чинним законодавством України на день звернення. Розмір матеріальної допомоги визначається комісією. Склад комісії затверджується наказом командира військової частини.

Матеріальна допомога надається на підставі рапорту в кожному конкретному випадку.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який затверджується командиром військової частини, і разом з рапортами військовослужбовців передається до фінансового підрозділу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, у поточному році не надається.

Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки у разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцю в рік його смерті) може виплачуватись сім’ї померлого, а у разі її відсутності – його батькам та утриманцям на підставі наказу командира військової частини.

Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

Основні керівні документи:

 1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».
 3. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 05 квітня 2018 року за
  № 405/31857.

Порядок виплати військовослужбовцям грошового забезпечення за час хвороби визначається розділом XXVI Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженою наказом МВС від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 405/31857 (далі – Інструкція).

Відповідно до розділу XXVI Інструкції, особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я чи у відпустці для лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли чинним законодавством України передбачено триваліші строки перебування на лікуванні) виплачується грошове забезпечення за останніми основними посадами, які вони обіймали.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня вступу до виконання обов’язків за посадою або звільнення з військової служби.

Грошове забезпечення зазначеним військовослужбовцям, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування виплачується, якщо таке перебування продовжено на підставі висновку закладу охорони здоров’я (військово-лікарської комісії) за рішенням керівника органу військового управління Національної гвардії України в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я чи у відпустці для лікування, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування.

Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року
№ 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 11 Порядку для можливості призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності військовослужбовці Національної гвардії України звертаються до військової частини (за останнім місцем служби) та подають такі документи:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

завірену копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.

До заяви додаються копії:

постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

документа (відповідних сторінок за наявності), що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, подає уповноваженому органу документи, копії документів, зазначені в абзацах другому – восьмому пункту 11 цього Порядку, та копію відповідного рішення суду.

Відповідно до  пункту 13 Порядку керівник уповноваженого органу подає в 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів (Головне управління НГУ) висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого обов’язково додаються документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ:

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом України, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Для цього військовослужбовці повинні перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік).

На квартирний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також мають реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті.

Військовослужбовці беруться на квартирний облік за рішенням житлово-побутових комісій територіальних управлінь, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України (далі – військові частини), затвердженим командиром військової частини.

У Головному управлінні Національної гвардії України наказом командувача Національної гвардії України створюється центральна житлово-побутова комісія, яка здійснює контроль за обліком і розподілом житлової площі у військових частинах Національної гвардії України, а також веде власний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та надає дозвіл на переведення житлової площі з державного житлового фонду в комунальну власність, затверджує рішення житлово-побутових комісій військових частин про надання дозволу на переведення житлової площі з державного житлового фонду в комунальну власність, надання житлових приміщень, розгляд пропозицій командування військових частин та прийняття рішення щодо включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового.

З метою зарахування на квартирний облік за місцем проходження військової служби військовослужбовцями подається рапорт відповідно до зразку наведеного у додатку 6 до Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2007 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 року за № 942/14209.

Додаток документів формується згідно Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 та Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2007 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 року за № 942/14209. 

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок.

Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до законодавства.

Кожна сім’я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім’ї (за їх вибором) та у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання. 

У місячний термін зареєстрований рапорт із додатком запитуваних документів розглядається на засіданні житлово-побутової комісії військової частини.

Датою зарахування на облік уважається день, коли житлово-побутовою комісією військової частини винесено рішення про зарахування військовослужбовця на облік.

Рішення про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи затверджується виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, на території якої знаходиться відповідне підприємство, установа, організація.

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту погіршення житлових умов.

Житлові приміщення надаються військовослужбовцям, що перебувають на квартирному обліку, згідно з чергою, яка визначається часом узяття на облік або занесенням до списків на пільгове одержання житлової площі.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.

Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 10 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення здійснюється в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті (абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян»).

На даний час у Національній гвардії України виплата зазначеної грошової компенсації здійснюється військовослужбовцям військових частин Національної гвардії України, які забезпечують охорону об’єктів ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок відповідних надходжень від нього на спеціальний фонд державного бюджету Національної гвардії України.

Жиле приміщення надається громадянам у межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.

Перевагою в одержанні житлових приміщень у межах календарного року взяття на квартирний облік користується категорія осіб, які перебувають на квартирному обліку в списках позачергового одержання житлових приміщень, потім ті, хто стоять на черзі на першочергове одержання житлових приміщень, а далі ті, хто перебувають на квартирному обліку на загальних підставах.

На бажання військовослужбовців командування Національної гвардії України має право надавати житлову площу військовослужбовцям не за місцем проходження служби, а за місцем наявної можливості надання цього житла.

Якщо військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку, без підстав відмовився від виділеної житлової площі, що відповідає встановленим вимогам та розміру, черговість надання йому житлової площі може бути перенесена на рік.

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров’я, віком, у зв’язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

Військовослужбовці знімаються з квартирного обліку у разі:

поліпшення житлових умов, унаслідок чого потреба в наданні житла минула;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік;

засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк понад шість місяців, крім умовного засудження;

звільнення з військової служби через службову невідповідність, у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

одноразового отримання від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Військовослужбовцям та членам їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності в них за місцем проходження служби житла надаються службові житлові приміщення, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства. Службове житлове приміщення надається на час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби.

При наданні службового житлового приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем служби, не знімаються.

У Національній гвардії України всі рішення щодо включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового приймаються Головним управлінням Національної гвардії України.

Надалі житлове приміщення включається (виключається) до числа службового за рішенням виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради за клопотанням командувача Національної гвардії України.

До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки за призначенням.

Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за клопотанням командира військової частини та рішенням житлово-побутової комісії частини, яке погоджується центральною житлово-побутовою комісією Головного управління Національної гвардії України.

Службове житлове приміщення надається військовослужбовцеві на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті). Члени сім’ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

При наданні службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім’ї.

Службові житлові приміщення надаються в межах не менше розміру середньої забезпеченості громадян житловою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу.

Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням зазначеного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

Військовослужбовець та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених при забезпеченні громадян житлом.

У разі переміщення військовослужбовців по службі, а також пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню у двомісячний термін з дня видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, крім випадків, передбачених пунктом 2.12 Інструкції.

Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані негайно звільнити займане ними службове житлове приміщення в разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

Військовослужбовець зобов’язаний здати службове житлове приміщення військовій частині та надати довідку про сплату квартирної плати та комунальних послуг. Після цього військовослужбовцеві видається довідка про здачу службового житлового приміщення.

Особа, яка звільнена з військової служби в запас або у відставку і має вислугу менше ніж 20 років, підлягає виселенню зі службового житлового приміщення з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягає також виселенню зі службового житлового приміщення з усіма членами сім’ї без надання іншого службового житлового приміщення особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку:

через службову невідповідність;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

за власним бажанням;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

у разі, якщо особа не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у Національній гвардії України.

Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого службового житлового приміщення колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають при ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний термін з дня розірвання шлюбу.

Виселення провадиться в судовому порядку за позовом командування військової частини, на обліку якої перебуває службове житлове приміщення.

Наймач, члени його сім’ї або інші особи, які проживають у службовому житловому приміщенні, можуть бути виселені без надання іншого службового житлового приміщення також у разі, якщо вони систематично руйнують або пошкоджують службове житлове приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або організаціям), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

Надання житлових приміщень військовослужбовцям проводиться після фактичної здачі ними службової житлової площі (у тому числі виписки всіх членів родини, на яких надається службове житлове приміщення), яку вони займали за попереднім місцем служби, з поданням довідки про здачу або інше використання житла за попереднім місцем служби.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей жиле приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Для військовослужбовців офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.

          Виплата грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби або (у разі відсутності за місцем проходження військової служби фінансового підрозділу) за місцем виплати їм грошового забезпечення відповідно до Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 та Методичних рекомендацій з виплати військовослужбовцям Національної гвардії України грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень та обліку осіб, яким надано таку компенсацію, затверджених розпорядженням командувача Національної гвардії України від 20.05.2022 № Р-27 «Про виплату грошової компенсації військовослужбовцям Національної гвардії України за піднайом (найом) ними житлових приміщень».

Військовослужбовцям грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі, який не перевищує:

у м. Києві – двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах – півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

в інших населених пунктах – одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох (у розумінні
1 військовослужбовець + 3 члена родини = 4 особи)
і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

Виплата грошової компенсації військовослужбовцям здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених МВС на відповідний рік.

Розпорядженням командувача Національної гвардії України від 14.12.2023 № Р-210 «Про встановлення розміру грошової компенсації військовослужбовцям Національної гвардії України за піднайом (найом) ними житлових приміщень у 2024 році» встановлено з 01 січня по 31 грудня
2024 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) ними житлових приміщень:

у м. Києві – 4400 гривень на місяць;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах – 3300 гривень на місяць;

в інших населених пунктах – 2200 гривень на рік.

При виплаті військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень реєстрація його за місцем проходженням військової служби не вимагається.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

для негайного зв’язку із професіоналами, готовими Вас підтримати і допомогти

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я «ТИ ЯК?»

Cтворена за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Як звернутися: 0(800) 10-01-02

Графік роботи лінії: 10:00-20:00 щодня (всі дзвінки безкоштовні).

Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців

Допомагає військовослужбовцям та їхнім сім’ям впоратися із емоційними викликами (надає психологічні консультації, проводить групи підтримки) та інформує з ким і як взаємодіяти щодо соціальних питань.

 Як звернутися: 0 800 332 720 (для дзвінків по Україні);  +38 067 130 32 73 (для спілкування в Телеграм-каналі); +48 226 022 512 (для дзвінків з Польщі) – всі дзвінки безкоштовні. Графік роботи лінії: щодня з 08:00 до 20:00. Всі дзвінки безкоштовні. Кількість звернень не обмежена.

«Національна психологічна асоціація України»

Психологи консультують у телефонному форматі або через відеозв’язок.

Як звернутися: 0 800 100 102 (щоденно з 10:00 до 20:00, всі дзвінки безкоштовні).

«Lifeline Ukraine»

Надання підтримки людям, які відчувають суїцидальні думки або емоційну кризу.

Як звернутися: 7333 (цілодобово).

#ВАРТОЖИТИ

Всеукраїнський кол-центр психологічної підтримки цивільних та військових українців, створений за сприяння фонду Яніни Соколової, що надає консультації всім, хто не може самотужки впоратись з переживаннями через війну росії проти України.

Як звернутися:

5522 – lifecell та Vodafone (всі дзвінки безкоштовні).

093-170-72-19 (дзвінки за тарифами операторів)

Графік роботи лінії: 11:00-19:00 від понеділка до п’ятниці.

 

«Цілодобова лінія психологічної допомоги» від благодійного фонду «SPIRIT»

Усі дзвінки для абонентів України безплатні та анонімні.

Як звернутися: 0 800 333 161 (всі дзвінки для абонентів України безкоштовні).

 

«Давай поговоримо»

Червоний хрест України надає психосоціальну підтримку працівникам медичних установ та військовослужбовцям, ветеранам та працівникам соціальних служб.

Як звернутися: 0 800 331 800

VETERAN HUB
Лінія підтримки ветеранів, ветераном, дружин і сімей захисників та захисниць.

ЦІЛОДОБОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ КРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ
Психологи Гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду надають телефонне консультування
Український ветеранський фонд (УВФ) надає кризову підтримку усім, хто цього потребує цілодобово.

Як звернутися: 0-800-33-20-29

https://www.facebook.com/veteran.support.hotline

Лінія  психологічної допомоги (дзвінки з України безкоштовні): 
Як звернутися:  0-800-100-102, 0-800-210-160 (гаряча лінія PIN) 

Лінія психологічної підтримки для чоловіків, що реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» ,

сервіс психологічної підтримки, де чоловіки можуть отримати фахову психологічну допомогу анонімно і безкоштовно.

Як звернутися:  +38 067 752 23 45 або 2345 (з 08:00 до 24:00 щодня).

Цілодобова психологічна підтримка від БФ «Запорука»

Безкоштовна цілодобова лінія психологічної підтримки, з кризовими станами. 

Усі сеанси за замовчуванням анонімні та проходять у відеоформаті в найбільш зручних для людини месенджерах – Viber, WhatsApp чи Telegram. Серед спеціалістів – жінки та чоловіки (на вибір клієнта).

Як звернутися: 0 800 4000 23 (по Україні) або  +38 050 493 03 07 (для дзвінків із-за кордону).

«Хаб стійкості»

«Хаб стійкості» – це платформа безкоштовної психологічної підтримки в кризовий час від громадської організації «Фундація Суспільність» та центру психічного здоров’я «Брейнкульт», де можна знайти поради з психологічної самодопомоги, а також записатися на консультацію до конкретного психолога чи психотерапевта. Спілкування з фахівцями відбувається у форматі відеоконференції.

Сервіс психотерапевтичної допомоги є частиною платформи Хаб стійкості, яка створена для психологічної підтримки українців та українок у кризовий час.

Як звернутися: зареєструйся на сайті. 

Група психологічної підтримки «Разом».

Щоп’ятниці о 10:00 та 20:00 фахівці платформи «Твій психолог» влаштовують безкоштовну групову терапію для українців.

Під час цієї сесії можна обговорити свої проблеми, або ж просто послухати спеціалістів та інших учасників зустрічі. 

Терапію організовують онлайн через застосунок Zoom. Приєднатися до конференції можна за цим посиланням. Ідентифікатор: 836 6633 7069, код доступу: 1111. Напередодні сесій, за 1-2 дні, у сторіз платформи в інстаграмі повідомляють, які саме психологи долучаться до наступної терапії.

Також на сайті проєкту можна звернутися за індивідуальною безкоштовною онлайн-консультацією.

Допомога від UA Mental Help

UA Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям під час війни. Усі консультації повністю безкоштовні, над запитами українців працює команда психологів-волонтерів. 

Ви можете звернутися до проєкту, якщо відчуваєте розпач, депресію, тривогу, провину, апатію або переживаєте втрату. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму та дочекатися, поки координатор проєкту опрацює ваш запит. Крім того, подати заявку можна й через сайт проєкту, де також розміщено всю інформацію про платформу та контент для самодопомоги.

Зверніть увагу, що UA Mental Help не є швидкою психологічною допомогою. Після отримання запиту спеціаліст зв’яжеться з вами протягом 7-ми днів. Якщо ви відчуваєте, що ваша проблема не може чекати, оберіть іншу платформу підтримки.

Отримати психологічну допомогу (залишити заявку) можна за посиланням на сайті: https://uamentalhelp.org/mental-help/

Портал Help24

Це незалежний портал безкоштовних онлайн послуг. Консультації проводять в онлайн-чаті, кожна із них триває до 30 хвилин. Якщо у вас виникне потреба у додатковій сесії, адміністратор перенаправить вас і підкаже, що робити далі. 

Звернутися по допомогу можуть всі охочі, для цього достатньо перейти на сайт за цим посиланням та сформулювати свій запит у чаті адміністратору. Крім психологічної підтримки на порталі також можна отримати безкоштовну юридичну допомогу.

PsyHelpUA 

Психологічна допомога українцям, яку можна отримати в телефонних месенджерах або залишити заявку на сайті.

 Як звернутися:  зареєструйся

 Платформа «Розкажи мені»

Безкоштовна онлайн-платформа для психологічних консультацій, яку розробив Інститут когнітивного моделювання. Аби отримати допомогу спеціалістів, необхідно залишити заявку та коротко пояснити свій запит, модератори підберуть спеціаліста, кваліфікація якого дозволить якнайкраще впоратися із вашою проблемою. Після цього психолог сконтактує з вами для узгодження дати та часу консультації. Консультації проводять спеціалісти Інституту когнітивного моделювання, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, сертифіковані психологи, психотерапевти та коучі безоплатно в режимі онлайн, тривалість – від 30 до 60 хвилин. У разі потреби ви можете записатися на повторну зустріч із психологом.

Дізнатися більше про фахівців платформи та залишити заявку можна за цим посиланням.

Як звернутися: заявку на допомогу можна залишити на сайті.

 

Центр психологічної підтримки «ОбійМи» 

Центр психологічної підтримки для людей, які зазнали стресу внаслідок воєнних дій та переселення, що створений за ініціативи психологів-волонтерів.

Аби отримати допомогу, необхідно заповнити коротку форму, вказавши ваше ім’я, контактний номер телефона, вік та регіон. Крім того, ви можете обрати стать психолога та вказати, наскільки терміново потребуєте консультації. Ресурс працює цілодобово.

Як звернутися: заповнити форму (цілодобово). 

 

Також лінії, які приймають дзвінки громадян України, що наразі перебувають в інших країнах (усі дзвінки з локальних номерів у різних країнах – безкоштовні), а саме у:

 • Австрія +43 800 017 967
 • Бельгія +32 800 11 728
 • Болгарія +359 800 46 160
 • Велика Британія +44 808 164 2432
 • Данія +45 80 82 08 61
 • Естонія +372 8000 044 624
 • Ірландія +353 1800 817 519
 • Іспанія +34 900 861 441
 • Італія +39 800 939 092
 • Латвія +371 80 005 945
 • Литва +370 800 00 414
 • Німеччина +49 800 000 26 00
 • Польща +48 800 088 141
 • Португалія +351 800 780 756
 • Румунія +40 800 400 597
 • Словаччина +421 800 182 399
 • Угорщина +36 68 098 15 80
 • Франція +33 805 080 466
 • Швеція +46 20 160 46 46
 • Чехія +420 800 012 058

онлайн-тренажер з психологічної підтримки та допомоги «Happy Mind» 

База – це застосунок психологічної допомоги та підтримки ментального здоров’я ветеранів та військових. Це комплексний інструмент, який містить вправи для самодопомоги, засновані на техніках когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та інших доказових методів. Додаток містить: дихальні практики, як універсальний інструмент для управління стресом і тривогою, техніки «заземлення» та розслаблення, трекер настрою, медитації. База також має додаткові функції, такі як: кризова кнопка для швидкого реагування на кризові стани, запис думмок, індивідуальний план, а також багато освітніх матеріалів про психічне здоров’я.

Мобільний застосунок UpLife – містить серію аудіокурсів, які допоможуть впоратись зі стресом через війну. В них можна послухати про посттравматичне зростання, панічні атаки, а також про комплекс провини того, хто вижив. У застосунку також зібрані медитації і музика для розслаблення. А в розділі “Календар саморозвитку” відображатиметься графік ваших занять та практик. 

VOS.health – додаток для відстеження емоцій та запису до психолога. Це місце, де найсучасніші технології допомагають розуму ставити сильнішим. Основна мета — надати людині усі додаткові інструменти для покращення психічного благополуччя та загального щастя і здоров’я. У ньому є дуже багато корисних функцій: ведення щоденника, трекер настрою, афірмації, дихальні вправи, персональна аналітика, звіти про самопочуття. Необмежений безкоштовний доступ до консультантів із психічного здоров’я. Експерти-психологи доступні 24/7, щоб вислухати, поговорити та дати корисні поради. 

Додаток MENTAL TUTOR (у процесі створення)

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах можуть проходити безкоштовну психологічну реабілітацію в лікувальних та оздоровчих закладах системи МВС та МОЗ, або в реабілітаційних закладах партнерів, з якими укладені відповідні меморандуми (договори) про співпрацю.

Медичний центр Національної Гвардії України «Нові Санжари» (смт. Нові Санжари, Полтавська обл.) проводить заходи медичної і психологічної реабілітації для діючих військовослужбовців та ветеранів НГУ. 

Медичний реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України «Миргород» (м. Миргород, Полтавська обл.) – проводиться психологічна реабілітація для осіб,  які перебували в зоні бойових дій, із використанням новітніх методів та технік, використовується інтегративний підхід із застосуванням таких психотерапевтичних напрямків як КПТ, EMDR, Символдрама, Гештальт, Клієнтцентрована терапія, арттерапія.

Центр психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” Міністерства охорони здоров’я України (м.Київ) – медичний центр зі спеціалізацією на лікуванні психотравми, наслідків легкої черепно-мозкової травми (посткомоційного синдрому), а також допомозі особам, які пережили полон та тортури.

Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ України (с.Циблі, Київська обл.) – реалізує програми соціального захисту та психологічної реабілітації, заходи профілактики та попередження посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» (м.Вінниця) – проводяться заходи фізіотерапевтичної, фізичної, медичної та психологічної реабілітації; надання психологічної допомоги, психологічного розвантаження, медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги.

ДП санаторій «Славутич» (м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл.) – спеціалізований лікувально-оздоровчий заклад, що проводить заходи медичної та психологічної реабілітації.

З питань проходження психологічної реабілітації військовослужбовцями та членами сімей можна звернутися до психологів та медичних працівників військових частин за місцем проходження військової служби.

ОТРИМАННЯ СТАТУСІВ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 серпня 2014 року № 413
(далі – Порядок) статус учасника бойових дій надається, зокрема, військовослужбовцям Національної гвардії України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню учать в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Відповідно до пункту 6 Порядку командири військових частин протягом 30 календарних днів з дня участі військовослужбовців у виконанні бойових (службових) завдань, у проведенні розвідувальних заходів, отримання травм (поранень, контузій, каліцтв) зобов’язані подати на розгляд комісії Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни (далі – Комісія) документи про безпосередню участь в бойових діях або заходах – довідки за формою згідно з додатком 6 до Порядку.

Для оформлення зазначеної довідки військовослужбовцю в порядку, визначеному командиром військової частини, необхідно надати до кадрового органу військової частини наступні документи та інформацію:

 • Згоду на обробку персональних даних.
 • Копію першої, другої сторінки паспорта громадянина України (паспорта у формі картки);
 • Копію ідентифікаційного коду.
 • Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
 • За бажанням – інформацію про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), номер контактного телефону та адресу електронної пошти.

У разі неподання командиром військової частини до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, військовослужбовці та особи, звільненні з військової служби, можуть звернутися до Комісії  самостійно.

Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 685.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається:

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним, добровольцям Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особам, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами;

особам, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абзацом дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у період воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Підставою для надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни є:

1) для осіб, зазначених в абзацах другому (крім осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади) і четвертому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (Офіційний вісник України, 2014 року, № 73, ст. 2068; 2017 року, № 86, ст. 2614; 2018 року, № 42, ст. 1484; 2022 року, № 85, ст. 5274).

Для осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

контракт добровольця територіальної оборони;

довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (Офіційний вісник України, 2014 року, № 73, ст. 2068; 2017 року, № 86, ст. 2614; 2018 року, № 42, ст. 1484; 2022 року, № 85, ст. 5274), видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної оборони за клопотанням командира добровольчого формування територіальної оборони;

2) для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, документи про виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ і організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;

3) для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

4) для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки;

5) для осіб, зазначених в абзаці сьомому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (Офіційний вісник України, 2014 року, № 73, ст. 2068; 2017 року, № 86, ст. 2614; 2018 року, № 42, ст. 1484; 2022 року, № 85, ст. 5274), видана Мінветеранів.

Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особою або її представником подаються письмова заява та документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення), за винятком зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку осіб, стосовно яких подається відповідне клопотання керівника добровольчого формування.

Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, зазначеним в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, керівник добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції, подають у місячний строк з дня надходження відповідної заяви особи або її представника клопотання до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи про надання особі статусу особи з інвалідністю внаслідок війни разом з документами, що підтверджують її участь в антитерористичній операції.

У разі неподання клопотання керівником добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції, особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, можуть подати до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання перелічені у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку документи без такого клопотання.

Рішення про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни приймається органами соціального захисту населення у місячний строк з дня подання документів.

Органи соціального захисту населення інформують щомісяця до 10 числа Мінветеранів про осіб, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни, за формою, визначеною в додатку 1 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (ЗП України, 1994 року, № 9, ст. 218) (за наявності).

Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу особи з інвалідністю внаслідок війни у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

Органи соціального захисту населення інформують у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів про осіб, яких позбавлено статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, за формою, визначеною в додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (ЗП України, 1994 року, № 9, ст. 218).

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” та нагрудний знак “Ветеран війни – особа з інвалідністю” видається відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (ЗП України, 1994 року, № 9, ст. 218).

ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

У випадку втрати (або знищення) військового квитка (чи іншого військово-облікового документа) військовослужбовці повинні звернутися безпосередньо до свого командира за місцем проходження служби з рапортом.

Якщо ж особа є військовозобов’язаною або резервістом (але не проходить військову службу) необхідно звернутися до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому перебуває на військовому обліку, із заявою.

Обмін та повторна видача посвідчень здійснюється в разі:

1) повного використання граф 5 (призначення на посаду), 6 (присвоєння військового звання), 7 (дозвіл на носіння табельної зброї);

2) присвоєння первинного офіцерського звання та військового звання генерал-майора;

3) зміни прізвища (імені чи імені по батькові);

4) втрати або якщо воно стало непридатним для подальшого використання.

При врученні посвідчення особі проводиться інструктаж щодо правил користування посвідченням і порядку його зберігання.

Власник посвідчення зобов’язаний забезпечити зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

Передавати посвідчення іншим особам, залишати його під заставу та використовувати не за призначенням суворо забороняється.

У разі втрати посвідчення його власник зобов’язаний негайно доповісти безпосередньому начальникові, який повідомляє про це рапортом у встановленому порядку командиру військової частини.

За кожним фактом втрати, псування, передачі посвідчення іншим особам, використання його з корисливою чи іншою метою, не пов’язаною зі службовою діяльністю, проводиться службове розслідування, за результатами якого приймається рішення щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Нове посвідчення на заміну втраченого видається на підставі матеріалів службового розслідування.

Якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним або було втрачено, за рапортом військовослужбовця (заявою особи, звільненої з військової служби) видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються  обставини псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

До рапорту (заяви) додаються:

копія першої, другої сторінки паспорта громадянина України (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки;

посвідчення, що стало непридатним;

лист талонів до посвідчення УБД, яке було втрачено (пошкоджено)

копія втраченого посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

оприлюднене в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оголошення втраченого посвідчення недійсним із зазначенням прізвища, імені, по батькові його власника, номера та серії посвідчення;

довідка з органу поліції – у разі викрадення;

для військовослужбовців, які отримали статус в ЗСУ, МВС та інших військових формуваннях, додатково – копія рішення (витяг з протоколу) відповідної відомчої комісії про надання статусу учасника бойових дій;

для осіб, звільнених з військової служби, додатково – лист (довідка) центру комплектування та соціальної підтримки щодо періоду перебування на військовому обліку та про те, що нове посвідчення учасника бойових дій не видавалося.

Військовослужбовці подають рапорти по команді за місцем проходження служби, документи щодо відновлення посвідчення до Головного управління Національної гвардії України надсилаються командиром військової частини.

Особи, які звільненні з військової служби, надсилають заяви на ім’я голови Комісії та документи щодо відновлення посвідчення до Головного управління Національної гвардії України (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А) особисто.

Порядок оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20 січня 2023 року № 55.

Цей Порядок визначає процедуру оформлення та видачі довідок, передбачених підпунктом “а” пункту 2 частини першої та пунктом 2 частини четвертої статті 4 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” (далі – Закон), про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах.

Довідка оформляється:

громадянам України з числа осіб, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями у зв’язку із захистом державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України внаслідок збройної агресії проти України, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України та до однієї з категорій осіб, визначених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від
8 червня 1977 року
за зразком згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 55 “Про затвердження Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах”;

іноземцям та особам без громадянства, які перебувають (перебували) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтерновані у нейтральних державах та на момент позбавлення особистої свободи проходили в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, за зразком згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 55.

Для отримання довідки особа звертається особисто або через законного представника чи члена сім’ї із заявою в довільній формі про видачу відповідної довідки до Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, командира підрозділу Збройних Сил, іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

За зверненням та в інтересах осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку, може звертатися державне підприємство “Український національний центр розбудови миру”, яке згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 228 “Про визначення державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро” (Офіційний вісник України, 2022 року, № 26, ст. 1470) виконує функції Національного інформаційного бюро (далі – Український національний центр розбудови миру).

Лист Українського національного центру розбудови миру щодо видачі довідок може бути надісланий з використанням системи інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів (в разі наявності технічної можливості).

Заява може бути подана в електронній або в паперовій формі.

У заяві або листі Українського національного центру розбудови миру обов’язково зазначаються військове (спеціальне) звання (у разі наявності) особи, його прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону), військове формування чи правоохоронний або інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома особі), у штаті (штатному розписі) якого перебувала особа на момент позбавлення особистої свободи, період перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах. У разі відсутності у заяві зазначених відомостей особі, яка подала таку заяву, довідка не оформляється, про що їй повідомляється письмово.

До заяви або листа Українського національного центру розбудови миру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, єДокумента або довідка про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, видана центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС за формою згідно з додатком 3 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року
№ 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 року, № 81, ст. 2296; 2015 року, № 70, ст. 2312; 2022 року, № 55, ст. 3246), для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Довідка оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви.

Довідка роздруковується на аркуші формату А4, підписується уповноваженою посадовою особою, скріплюється гербовою печаткою та видається безкоштовно, про що робиться відповідний запис у журналі про видачу довідок.

Журнал про видачу довідок ведеться в довільний формі. В разі наявності технічної можливості можливе ведення електронного журналу про видачу довідок.

Довідка може видаватись:

безпосередньо заявнику під розпис у журналі про видачу довідок;

надсилатися поштовим відправленням із зазначенням у журналі про видачу довідок номера і дати реєстру поштового відправлення; шляхом надсилання на електронну пошту заявника, зазначену у заяві про видачу довідки, сканованої копії довідки, засвідченої електронним підписом, із зазначенням у журналі про видачу довідок дати відправлення; шляхом надсилання до Українського національного центру розбудови миру довідки листом або через систему інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів (в разі наявності технічної можливості).

Оформлені та видані довідки обліковуються. Облік повинен містити інформацію про особу, яка перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (інтернована у нейтральних державах), період перебування в місцях несвободи або інтернування в нейтральних державах, підстави для оформлення довідки, реєстраційний номер і дату видачі довідки, законного представника чи члена сім’ї особи, Український національний центр розбудови миру, якщо звернення про оформлення та отриманням довідки було через них.

Підставою для оформлення довідки зазначається заява особи або лист Українського національного центру розбудови миру з датою і номером реєстрації, а також документ (відповідне повідомлення, офіційна інформація, списки осіб тощо) з його реєстраційними даними, який підтверджує факт перебування особи в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах.

Довідка повинна бути викладена державною мовою.

Для оформлення тексту довідки використовується гарнітура Times New Roman та шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів.

Для зазначення назви довідки застосовується напівжирний шрифт великими літерами.

Під час складання довідки повинні дотримуватися і інші вимоги щодо оформлення документів, встановлені ДСТУ 4163:2020 “Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.

Довідка не повинна містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити її зміст, а також не може заповнюватися олівцем.

ПІЛЬГИ

Стаття 14. Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

 1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

а) у відрядження;

б) у відпустку в межах України;

в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України;

Пільги, передбачені підпунктом “б” підпункту 1 цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2) всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) – тільки військовослужбовці строкової військової служби.

 1. При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, – іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.
 2. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв’язку з його переведенням;

2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;

3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця – до обраного місця проживання в межах України.

Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, – іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

Пільги, передбачені підпунктом 2 цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.
 2. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім’ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.
 3. При виконанні службових обов’язків, пов’язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 4. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.
 5. Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.
 6. Витрати, пов’язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 7. Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами.
 8. Військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені цим Законом, на час відбування призначеного судом одного з видів покарань, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 статті 51 Кримінального кодексу України. На цей час члени їх сімей також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сімей таких осіб.
 9. Військовослужбовець строкової військової служби, військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, особа офіцерського складу, яка проходить кадрову військову службу, особа офіцерського складу, яка проходить військову службу за призовом, військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, якого засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, та члени його сім’ї права на пільги не втрачають.
 10. Особам, які мають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені цим Законом, видаються посвідчення. Форма та порядок видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 11. Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгами, передбаченими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 12. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України (ПРИЗУПИНЕНО НА 2024 РІК);

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Надання пільг, передбачених пунктом 13 частини першої цієї статті, відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорій працівників.

Перейти до вмісту