Призначення пенсій - НГУ

Призначення пенсій

Документи, необхідні для оформлення документів для призначення пенсії за вислугу років:

 • заява про призначення пенсії;
 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка щомісячні додаткові види грошового забезпечення за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • оригінал висновку військово-лікарської комісії (для осіб які звільняються за станом здоров’я);
 • копія трудової книжки та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (довідка ОК-5) (для призначення пенсії за змішаним стажем);
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка військової частини безпосередню участь у бойових діях;
 • довідка або інший документ, що підтверджує відкриття пенсійного рахунку в уповноваженому банку із зазначенням реквізитів;
 • копії дипломів, посвідчень, атестатів, свідоцтв, що дають право на пільги.

Документи, необхідні для оформлення документів для призначення пенсії по інвалідності:

 • заява про призначення пенсії;
 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка щомісячні додаткові види грошового забезпечення за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками (два розвороти на одному листі);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію) (оригінал свідоцтва ВЛК);
 • копія довідки МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • довідка з Пенсійного фонду про те, що пенсія особі не призначалась і не виплачується;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка військової частини безпосередню участь у бойових діях;
 • довідка або інший документ, що підтверджує відкриття пенсійного рахунку в уповноваженому банку із зазначенням реквізитів.
 • копії дипломів, посвідчень, атестатів, свідоцтв, що дають право на пільги.

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї непрацюючому пенсіонеру (при оформленні пенсії за вислугу років та по інвалідності) додатково додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал довідки уповноваженого органу за місцем проживання про реєстрацію та склад сім’ї (форма 3) або довідки про реєстрацію членів сім’ї;
 • оригінал довідки з районного управління пенсійного фонду про те, що батько та мати дитини на обліку не знаходяться і виплат на дитину не отримують;
 • оригінал довідки з районного управління праці та соціального захисту населення про те, що батько та мати дитини на обліку не знаходяться і виплат на дитину не отримують;
 • оригінал довідки з навчального закладу дитини про навчання.

Документи, необхідні для оформлення документів для призначення пенсії у разі втрати годувальника

 • заява про призначення пенсії;
 • витяг з наказу командира військової частини про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка щомісячні додаткові види грошового забезпечення за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням;
 • копія паспорта заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідки про місце реєстрації заявника;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • копія лікарського свідоцтва про смерть;
 • копія висновку про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби) (форма Н1, Н5);
 • постанова військово-лікарської комісії про причини загибелі;
 • копія свідоцтва про народження померлого годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків (при оформленні пенсій для батьків загиблого);
 • копія свідоцтва про шлюб (при оформленні пенсій батькам та дружині);
 • копія трудової книжки та форми ОК-5 (при оформленні пенсії жінкам, які досягли 50 років та мають 20 років страхового стажу);
 • копія свідоцтва про народження дитини (при оформленні пенсії для дітей);
 • довідки про місце реєстрації дітей;
 • довідка з навчального закладу про навчання (при оформленні пенсії для дітей);
 • довідка військової частини про безпосередню участь загиблого (померлого) у бойових діях;
 • копія “Посвідчення члена сім’ї загиблого” (за наявності);
 • довідка з органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації про отримання чи неотримання пенсії;
 • довідка або інший документ, що підтверджує відкриття пенсійного рахунку в уповноваженому банку із зазначенням реквізитів.

Примітка: копії всіх документів повинні бути завірені

Перейти до вмісту