Призначення пенсій - НГУ

Призначення пенсій

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 заява про призначення пенсії за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника подається військовослужбовцем, звільненим зі служби, та особою, яка має право на пенсію згідно із Законом через уповноважений орган (структурний підрозділ), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій.

У Національній гвардії України уповноваженим структурним підрозділом з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсій визначено фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України.

Бланк заяви про призначення пенсії знаходиться за посиланням:  

До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (оригінал свідоцтва ВЛК) (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • копія трудової книжки та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (довідка ОК-5) (для призначення пенсії за змішаним стажем);
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка про безпосередню участь у бойових діях;
 • копії інших документів для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, доплат та призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (дипломи, посвідчення, свідоцтва, орденські книжки);
 • заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (оригінал свідоцтва ВЛК);
 • копія довідки МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка про безпосередню участь у бойових діях;
 • копії інших документів для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, доплат та призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (дипломи, посвідчення, свідоцтва, орденські книжки);
 • заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї (дітей) непрацюючому пенсіонеру (при оформленні пенсії за вислугу років та по інвалідності) додатково додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал довідки уповноваженого органу за місцем проживання про реєстрацію та склад сім’ї (форма 3) або довідки про реєстрацію членів сім’ї.

До заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія паспорта заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідка про місце реєстрації заявника (неповнолітніх дітей);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • постанова військово-лікарської комісії про причини загибелі (якщо смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби чи захистом Батьківщини);
 • копія трудової книжки та форми ОК-5 (при оформленні пенсії жінкам, які досягли 50 років та мають 20 років страхового стажу);
 • копії документів, що засвідчують родинні відносини з годувальником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду)
 • довідки закладів освіти про навчання, в тому числі за кордоном, членів сім’ї за денною формою (для призначення пенсії дітям годувальника старшим 18 років);
 • довідка про безпосередню участь загиблого (померлого) у бойових діях;

Примітка:

 • підготовка витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу, розрахунку вислуги років, довідки про безпосередню участь у бойових діях проводиться кадровими підрозділами, а підготовка грошового атестату та довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію – фінансовими підрозділами військових частин, закладів та установ Національної гвардії України;
 • копії всіх документів, що подаються заявником повинні бути завірені підписами та печатками у встановленому порядку.
Перейти до вмісту