ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - НГУ

ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

У Національній гвардії України медичне забезпечення  військовослужбовців та членів їх сімей організовано відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про Національну гвардію України», Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 червня 2016 року № 462 (у редакції від 20.12.2017 № 1051), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2016 року за № 912/29042.

Відповідно до вище зазначених нормативно-правових актів члени сімей військовослужбовців (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України (далі – ЗОЗ). Слід зазначити що в залежності від того до якого ЗОЗ звертається член сім’ї військовослужбовця, залежить обсяг та вид медичної допомоги.

Для отримання медичної допомоги в ЗОЗ Міністерства внутрішніх справ України, необхідно оформлення перепустки на обслуговування в ЗОЗ Міністерства внутрішніх справ України за місцем проживання, для цього члени сімей надають копії документів, що підтверджують їх родинні зв’язки (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження), витяг з наказу про проходження військової служби.

Якщо члени сімей військовослужбовців, для отримання медичної допомоги обирають ЗОЗ, що належить до Міністерства охорони здоров’я, вони мають право скористатися Програмою медичних гарантій.

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ

Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги, установленої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року
№ 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» в Національній гвардії України
, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ від 09 серпня 2022 року № 484, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2022 року за № 940/38276 (далі – Порядок та умови).

Відповідно до пункту 2 Порядку та умов, особи, які відповідно до
статті 161 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» мають право на отримання одноразової грошової допомоги, крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору (далі – отримувачі), звертаються до уповноваженого органу та подають такі документи:

заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого військовослужбовця під час дії воєнного стану, які мають право на отримання допомоги, а в разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;

витяг із наказу про виключення загиблого військовослужбовця під час дії воєнного стану зі списків особового складу уповноваженого органу;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

До заяви додаються завірені копії:

документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю, або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, установленого судом);

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі або отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), що спричинило смерть військовослужбовця;

свідоцтва про народження військовослужбовця – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого;

свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу членів сім’ї військовослужбовця (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), та довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) (у разі, коли відомості про реєстрацію місця проживання (перебування) до таких документів не внесені);

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги отримувачі, яким призначається та виплачується допомога, подають уповноваженому органу документи, визначені цим пунктом, та копію відповідного рішення суду.

Відповідно до Порядку та умов, якщо хтось із отримувачів відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими отримувачами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав; вдова (вдівець); батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті); внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли); жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживала однією сім’єю, але не перебувала у шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили; утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям — інвалідам з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби, державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого.

Згідно пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня
2000 року № 829 «Про грошове забезпечення військовослужбовців» сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, надається допомога в проведенні поховання і компенсування матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі п’яти прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу, установлених законом на дату загибелі (смерті) військовослужбовця.

Основні керівні документи:

 1. пункт 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
 2. Закон України від 28 червня 2023 року № 3161-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану»;
 3. Порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року
  № 884 (далі – Порядок № 884).

Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, членам сімей військовослужбовців за їх заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів командирів (начальників, керівників) військових частин (установ, організацій) членам сімей:

військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, – до дня їх звільнення включно;

військовослужбовців, безвісно відсутніх, – до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ

У разі перебування членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у складі їх родин, ними подається до структурного підрозділу військової частини Національної гвардії України заява із додатком документів.

Повнолітніми особами надаються посвідчення члена сім’ї загиблого, для неповнолітніх – довідка про те, що неповнолітній член родини має статус «Член сім’ї загиблого померлого Захисника чи Захисниці України»

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та  мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

Зобов’язання держави повинно бути реалізовано протягом двох років з дати прийняття житлово-побутовою комісією  структурного підрозділу військової частини Національної гвардії України рішення про включення членів сімей загиблих (померлих) до списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житлових приміщень.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

для негайного зв’язку із професіоналами, готовими Вас підтримати і допомогти

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я «ТИ ЯК?»

Cтворена за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Як звернутися: 0(800) 10-01-02

Графік роботи лінії: 10:00-20:00 щодня (всі дзвінки безкоштовні).

Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців

Допомагає військовослужбовцям та їхнім сім’ям впоратися із емоційними викликами (надає психологічні консультації, проводить групи підтримки) та інформує з ким і як взаємодіяти щодо соціальних питань.

 Як звернутися: 0 800 332 720 (для дзвінків по Україні);  +38 067 130 32 73 (для спілкування в Телеграм-каналі); +48 226 022 512 (для дзвінків з Польщі) – всі дзвінки безкоштовні. Графік роботи лінії: щодня з 08:00 до 20:00. Всі дзвінки безкоштовні. Кількість звернень не обмежена.

«Національна психологічна асоціація України»

Психологи консультують у телефонному форматі або через відеозв’язок.

Як звернутися: 0 800 100 102 (щоденно з 10:00 до 20:00, всі дзвінки безкоштовні).

«Lifeline Ukraine»

Надання підтримки людям, які відчувають суїцидальні думки або емоційну кризу.

Як звернутися: 7333 (цілодобово).

#ВАРТОЖИТИ

Всеукраїнський кол-центр психологічної підтримки цивільних та військових українців, створений за сприяння фонду Яніни Соколової, що надає консультації всім, хто не може самотужки впоратись з переживаннями через війну росії проти України.

Як звернутися:

5522 – lifecell та Vodafone (всі дзвінки безкоштовні).

093-170-72-19 (дзвінки за тарифами операторів)

Графік роботи лінії: 11:00-19:00 від понеділка до п’ятниці.

 

«Цілодобова лінія психологічної допомоги» від благодійного фонду «SPIRIT»

Усі дзвінки для абонентів України безплатні та анонімні.

Як звернутися: 0 800 333 161 (всі дзвінки для абонентів України безкоштовні).

 

«Давай поговоримо»

Червоний хрест України надає психосоціальну підтримку працівникам медичних установ та військовослужбовцям, ветеранам та працівникам соціальних служб.

Як звернутися: 0 800 331 800

VETERAN HUB
Лінія підтримки ветеранів, ветераном, дружин і сімей захисників та захисниць.

ЦІЛОДОБОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ КРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ
Психологи Гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду надають телефонне консультування
Український ветеранський фонд (УВФ) надає кризову підтримку усім, хто цього потребує цілодобово.

Як звернутися: 0-800-33-20-29

https://www.facebook.com/veteran.support.hotline

Лінія  психологічної допомоги (дзвінки з України безкоштовні): 
Як звернутися:  0-800-100-102, 0-800-210-160 (гаряча лінія PIN) 

Лінія психологічної підтримки для чоловіків, що реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення» ,

сервіс психологічної підтримки, де чоловіки можуть отримати фахову психологічну допомогу анонімно і безкоштовно.

Як звернутися:  +38 067 752 23 45 або 2345 (з 08:00 до 24:00 щодня).

Цілодобова психологічна підтримка від БФ «Запорука»

Безкоштовна цілодобова лінія психологічної підтримки, з кризовими станами. 

Усі сеанси за замовчуванням анонімні та проходять у відеоформаті в найбільш зручних для людини месенджерах – Viber, WhatsApp чи Telegram. Серед спеціалістів – жінки та чоловіки (на вибір клієнта).

Як звернутися: 0 800 4000 23 (по Україні) або  +38 050 493 03 07 (для дзвінків із-за кордону).

«Хаб стійкості»

«Хаб стійкості» – це платформа безкоштовної психологічної підтримки в кризовий час від громадської організації «Фундація Суспільність» та центру психічного здоров’я «Брейнкульт», де можна знайти поради з психологічної самодопомоги, а також записатися на консультацію до конкретного психолога чи психотерапевта. Спілкування з фахівцями відбувається у форматі відеоконференції.

Сервіс психотерапевтичної допомоги є частиною платформи Хаб стійкості, яка створена для психологічної підтримки українців та українок у кризовий час.

Як звернутися: зареєструйся на сайті. 

Група психологічної підтримки «Разом».

Щоп’ятниці о 10:00 та 20:00 фахівці платформи «Твій психолог» влаштовують безкоштовну групову терапію для українців.

Під час цієї сесії можна обговорити свої проблеми, або ж просто послухати спеціалістів та інших учасників зустрічі. 

Терапію організовують онлайн через застосунок Zoom. Приєднатися до конференції можна за цим посиланням. Ідентифікатор: 836 6633 7069, код доступу: 1111. Напередодні сесій, за 1-2 дні, у сторіз платформи в інстаграмі повідомляють, які саме психологи долучаться до наступної терапії.

Також на сайті проєкту можна звернутися за індивідуальною безкоштовною онлайн-консультацією.

Допомога від UA Mental Help

UA Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям під час війни. Усі консультації повністю безкоштовні, над запитами українців працює команда психологів-волонтерів. 

Ви можете звернутися до проєкту, якщо відчуваєте розпач, депресію, тривогу, провину, апатію або переживаєте втрату. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму та дочекатися, поки координатор проєкту опрацює ваш запит. Крім того, подати заявку можна й через сайт проєкту, де також розміщено всю інформацію про платформу та контент для самодопомоги.

Зверніть увагу, що UA Mental Help не є швидкою психологічною допомогою. Після отримання запиту спеціаліст зв’яжеться з вами протягом 7-ми днів. Якщо ви відчуваєте, що ваша проблема не може чекати, оберіть іншу платформу підтримки.

Отримати психологічну допомогу (залишити заявку) можна за посиланням на сайті: https://uamentalhelp.org/mental-help/

Портал Help24

Це незалежний портал безкоштовних онлайн послуг. Консультації проводять в онлайн-чаті, кожна із них триває до 30 хвилин. Якщо у вас виникне потреба у додатковій сесії, адміністратор перенаправить вас і підкаже, що робити далі. 

Звернутися по допомогу можуть всі охочі, для цього достатньо перейти на сайт за цим посиланням та сформулювати свій запит у чаті адміністратору. Крім психологічної підтримки на порталі також можна отримати безкоштовну юридичну допомогу.

PsyHelpUA 

Психологічна допомога українцям, яку можна отримати в телефонних месенджерах або залишити заявку на сайті.

 Як звернутися:  зареєструйся

 Платформа «Розкажи мені»

Безкоштовна онлайн-платформа для психологічних консультацій, яку розробив Інститут когнітивного моделювання. Аби отримати допомогу спеціалістів, необхідно залишити заявку та коротко пояснити свій запит, модератори підберуть спеціаліста, кваліфікація якого дозволить якнайкраще впоратися із вашою проблемою. Після цього психолог сконтактує з вами для узгодження дати та часу консультації. Консультації проводять спеціалісти Інституту когнітивного моделювання, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, сертифіковані психологи, психотерапевти та коучі безоплатно в режимі онлайн, тривалість – від 30 до 60 хвилин. У разі потреби ви можете записатися на повторну зустріч із психологом.

Дізнатися більше про фахівців платформи та залишити заявку можна за цим посиланням.

Як звернутися: заявку на допомогу можна залишити на сайті.

 

Центр психологічної підтримки «ОбійМи» 

Центр психологічної підтримки для людей, які зазнали стресу внаслідок воєнних дій та переселення, що створений за ініціативи психологів-волонтерів.

Аби отримати допомогу, необхідно заповнити коротку форму, вказавши ваше ім’я, контактний номер телефона, вік та регіон. Крім того, ви можете обрати стать психолога та вказати, наскільки терміново потребуєте консультації. Ресурс працює цілодобово.

Як звернутися: заповнити форму (цілодобово). 

 

Також лінії, які приймають дзвінки громадян України, що наразі перебувають в інших країнах (усі дзвінки з локальних номерів у різних країнах – безкоштовні), а саме у:

  • Австрія +43 800 017 967
  • Бельгія +32 800 11 728
  • Болгарія +359 800 46 160
  • Велика Британія +44 808 164 2432
  • Данія +45 80 82 08 61
  • Естонія +372 8000 044 624
  • Ірландія +353 1800 817 519
  • Іспанія +34 900 861 441
  • Італія +39 800 939 092
  • Латвія +371 80 005 945
  • Литва +370 800 00 414
  • Німеччина +49 800 000 26 00
  • Польща +48 800 088 141
  • Португалія +351 800 780 756
  • Румунія +40 800 400 597
  • Словаччина +421 800 182 399
  • Угорщина +36 68 098 15 80
  • Франція +33 805 080 466
  • Швеція +46 20 160 46 46
  • Чехія +420 800 012 058

онлайн-тренажер з психологічної підтримки та допомоги «Happy Mind» 

База – це застосунок психологічної допомоги та підтримки ментального здоров’я ветеранів та військових. Це комплексний інструмент, який містить вправи для самодопомоги, засновані на техніках когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та інших доказових методів. Додаток містить: дихальні практики, як універсальний інструмент для управління стресом і тривогою, техніки «заземлення» та розслаблення, трекер настрою, медитації. База також має додаткові функції, такі як: кризова кнопка для швидкого реагування на кризові стани, запис думмок, індивідуальний план, а також багато освітніх матеріалів про психічне здоров’я.

Мобільний застосунок UpLife – містить серію аудіокурсів, які допоможуть впоратись зі стресом через війну. В них можна послухати про посттравматичне зростання, панічні атаки, а також про комплекс провини того, хто вижив. У застосунку також зібрані медитації і музика для розслаблення. А в розділі “Календар саморозвитку” відображатиметься графік ваших занять та практик. 

VOS.health – додаток для відстеження емоцій та запису до психолога. Це місце, де найсучасніші технології допомагають розуму ставити сильнішим. Основна мета — надати людині усі додаткові інструменти для покращення психічного благополуччя та загального щастя і здоров’я. У ньому є дуже багато корисних функцій: ведення щоденника, трекер настрою, афірмації, дихальні вправи, персональна аналітика, звіти про самопочуття. Необмежений безкоштовний доступ до консультантів із психічного здоров’я. Експерти-психологи доступні 24/7, щоб вислухати, поговорити та дати корисні поради. 

Додаток MENTAL TUTOR (у процесі створення)

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах можуть проходити безкоштовну психологічну реабілітацію в лікувальних та оздоровчих закладах системи МВС та МОЗ, або в реабілітаційних закладах партнерів, з якими укладені відповідні меморандуми (договори) про співпрацю.

Медичний центр Національної Гвардії України «Нові Санжари» (смт. Нові Санжари, Полтавська обл.) проводить заходи медичної і психологічної реабілітації для діючих військовослужбовців та ветеранів НГУ. 

Медичний реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України «Миргород» (м. Миргород, Полтавська обл.) – проводиться психологічна реабілітація для осіб,  які перебували в зоні бойових дій, із використанням новітніх методів та технік, використовується інтегративний підхід із застосуванням таких психотерапевтичних напрямків як КПТ, EMDR, Символдрама, Гештальт, Клієнтцентрована терапія, арттерапія.

Центр психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” Міністерства охорони здоров’я України (м.Київ) – медичний центр зі спеціалізацією на лікуванні психотравми, наслідків легкої черепно-мозкової травми (посткомоційного синдрому), а також допомозі особам, які пережили полон та тортури.

Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ України (с.Циблі, Київська обл.) – реалізує програми соціального захисту та психологічної реабілітації, заходи профілактики та попередження посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» (м.Вінниця) – проводяться заходи фізіотерапевтичної, фізичної, медичної та психологічної реабілітації; надання психологічної допомоги, психологічного розвантаження, медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги.

ДП санаторій «Славутич» (м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл.) – спеціалізований лікувально-оздоровчий заклад, що проводить заходи медичної та психологічної реабілітації.

З питань проходження психологічної реабілітації військовослужбовцями та членами сімей можна звернутися до психологів та медичних працівників військових частин за місцем проходження військової служби.

ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ/ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Порядок видачі посвідчень членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби та форми посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року
№ 379.

Головному управлінню Національної гвардії України надано повноваження щодо забезпечення виготовлення бланків посвідчень та їх видачу членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

Управління соціального супроводу департаменту персоналу Головного управління Національної гвардії України визначено уповноваженим структурним підрозділом для оформлення посвідчення.

Посвідчення є документом, що підтверджує статус члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, на підставі якого надаються пільги, гарантії та компенсації, встановлені для таких осіб Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Підстава для видачі посвідчення

 • витяг із наказу про виключення військовослужбовця із списків особового складу у зв’язку із смертю, визнанням його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим або копія такого наказу;
 • свідоцтво про смерть військовослужбовця або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
 • документ про причини та обставини смерті військовослужбовця (відповідний наказ (витяг із наказу), акт проведення розслідування, довідка про обставини травми (поранення, контузія, каліцтво) тощо), який підтверджує, що військовослужбовець загинув (помер) не внаслідок вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення або що загибель (смерть) сталася не внаслідок вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння чи навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;
 • постанова військово-лікарської комісії (крім випадків, коли військовослужбовець пропав безвісти).

Кому видаються посвідчення

батькам, дружині (чоловіку) у разі, коли вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, дітям, які не досягли повноліття, або повнолітнім дітям — особам з інвалідністю з дитинства військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти (і за рішенням суду визнані безвісно відсутніми) під час проходження військової служби.

Перелік документів, необхідних для оформлення посвідчення

 • Заява;
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (за наявності технічної можливості доступу до відомостей про зазначені документи стосовно заявника копії таких документів заявником не подаються);
 • документи, що підтверджують сімейні (родинні) відносини із військовослужбовцем, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження або шлюб);
 • фотокартка члена сім’ї (крім дітей, які не досягли повноліття) розміром 2,5х3,5, де зображення обличчя має складати 65—70 відсотків фото;
 • висновок медико-соціальної експертної комісії щодо повнолітньої дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, про визнання її особою з інвалідністю з дитинства;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської, районної в місті (у разі утворення) ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, влаштування у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, чи влаштування їх у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу).

Термін видачі

Посвідчення видається протягом 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви з усіма необхідними документами.

Не видається посвідчення в тому разі, коли

 • військовослужбовець загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби внаслідок вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення або коли загибель (смерть) військовослужбовця сталася внаслідок вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння чи навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;
 • заява та додані до неї документи подані не в повному обсязі, про що заявникові повідомляється письмово із зазначенням підстав. У такому випадку заява та документи повертаються заявникові.

Після усунення причин, які стали підставою для повернення заяви та документів, заявник може повторно звернутися для отримання посвідчення.

Заявник може звернутися для отримання нового посвідчення

У разі коли посвідчення стало непридатним для використання, було втрачено або в разі зміни прізвища, власного імені або по батькові.

Посвідчення підлягають поверненню до уповноваженого органу, який їх видав у разі

 • виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, або членів його сім’ї;
 • встановлення місця перебування військовослужбовця, який значився таким, що пропав безвісти;
 • досягнення 18-річного віку дітьми військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби;
 • закінчення строку, на який встановлено інвалідність повнолітнім дітям — особам з інвалідністю з дитинства;
 • коли дружина (чоловік) взяла (взяв) інший шлюб;
 • коли посвідчення стало непридатним для використання;
 • у разі зміни прізвища, власного імені або по батькові члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби.

Куди можна звернутись для оформлення або у разі виникнення додаткових запитань

до кол-центру військової частини за останнім місцем проходження служби військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби (номера телефонів кол-центрів розміщено на офіційному вебсайті Національної гвардії України в розділі контакти).

Процедуру надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України визначає Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 740 (далі – Порядок).

Статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, згідно з цим Порядком надається:

сім’ям осіб, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абзацом дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”), та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

сім’ям військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

сім’ям працівників підприємств, установ і організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

сім’ям осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Підставами для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, є:

1) для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

копія договору про провадження волонтерської діяльності (за наявності) або копія договору про надання волонтерської допомоги (за наявності);

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, завірені печаткою військової частини;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла;

висновок судово-медичної експертизи;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, – за відсутності зазначених документів (крім свідоцтва про смерть (копії) або повідомлення про загибель особи та висновку судово-медичної експертизи);

2) для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчим формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також інші видані державними органами офіційні документи, що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Свідомо неправдиве показання свідка про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством;

висновок судово-медичної експертизи;

3) для осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що підтверджують участь особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в антитерористичній операції;

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

висновок судово-медичної експертизи;

4) для осіб, зазначених в абзаці п’ятому (крім членів сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади) пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за формою згідно з додатком;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування.

Для членів сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади:

свідоцтво про смерть (копія);

контракт добровольця територіальної оборони (копія);

довідка за формою згідно з додатком, видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;

висновок судово-медичної експертизи;

5) для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти) чи померла, до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах та у період здійснення зазначених заходів, про виконання особою мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах та у період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень, документи, що підтверджують виконання підприємством, установою і організацією мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що були підставою для прийняття керівником підприємства, установи і організації рішення про направлення особи у таке відрядження;

висновок судово-медичної експертизи;

6) для осіб, зазначених в абзаці сьомому пункту 2 цього Порядку:

свідоцтво про смерть (копія);

довідка за формою згідно з додатком, видана Мінветеранів.

Для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, членам сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, необхідно подати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі – орган соціального захисту населення) заяву і документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку.

За згодою членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, замість свідоцтва про смерть, подання якого передбачено пунктом 4 цього Порядку, проведення перевірки відомостей про смерть здійснюється на підставі даних, одержаних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про державну реєстрацію смерті осіб, в порядку інформаційної взаємодії Мінветеранів з Мін’юстом.

У разі неможливості отримання необхідної інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі за його бажанням) про необхідність протягом 10 календарних днів подати у паперовій формі органу соціального захисту населення свідоцтво про смерть із зазначенням причини неотримання такої інформації на запит.

Рішення про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, приймається органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

Відсутність документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, та їх недостовірність є підставою для відмови в наданні статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Орган соціального захисту населення позбавляє статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

Органи соціального захисту населення інформують Мінветеранів:

щомісяця до 10 числа – про осіб, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, за формою, визначеною в додатку 1 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9,
ст. 218) (за наявності);

у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення – про осіб, яких позбавлено такого статусу, за формою, визначеною в додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р.
№ 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).

Посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України” видається відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).

ПІЛЬГИ

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України (ПРИЗУПИНЕНО НА 2024 РІК);

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;

15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

19) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

20) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі
20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами зв’язку та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

22) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати.

Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10, статті 10-1 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до Дня Незалежності України членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10, статті 10-1 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Пільга щодо вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

Членам сімей осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини першої статті 10-1 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї у розмірі, визначеному підпунктом “а” пункту 1 статті 16-2 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Якщо особа у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, забезпечують безкоштовним харчуванням дітей, на яких поширюється чинність цього Закону.

1. Право на соціальну та професійну адаптацію також мають особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, визначені Законом України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Організація соціальної та професійної адаптації зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови забезпечення соціальної та професійної адаптації визначаються Кабінетом Міністрів України (абзац третій пункту 5 статті 8 Закону).

2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

У разі індексації грошового забезпечення, в тому числі додаткового та інших видів грошового забезпечення, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, виплачується з урахуванням такої індексації – з дня прийняття рішення про проведення такої індексації. Порядок та умови перерахунку розміру грошового забезпечення, в тому числі додаткового та інших видів грошового забезпечення, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів встановлюються Кабінетом Міністрів України (пункт 6 статті 9 Закону);

3. У разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16 Закону України «Про відпустки», виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначеним в абзаці четвертому пункту 6 статті 9 цього Закону, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини (пункт 22 статті 101 Закону).

4. Особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на безоплатну психологічну допомогу. Організація психологічної допомоги зазначеним особам провадиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблого (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови надання психологічної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України (абзац восьмий пункту 1 статті 11 Закону).

5. Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Направлення військовослужбовців та членів їх сімей на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (абзац другий та третій пункту 2 статті 11 Закону).

6. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти – особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку).

Пільги, передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (абзац перший та другий пункту 3 статті 11 Закону).

7. У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (абзац третій та четвертий пункту 3 статті 12 Закону).

8. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством (абзац перший пункту 5 статті 12 Закону).

9. Органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки (абзац другий пункту 6 статті 12 Закону).

10. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров’я, віком, у зв’язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду (пункт 8 статті 12 Закону).

11. Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (абзац другий пункту 5 статті 13 Закону).

12. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), у разі загибелі (смерті) військовослужбовця мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом, до обраного місця проживання в межах України (підпункт 3 пункту 3 статті 14 Закону).

13. Члени сімей військовослужбовців при переїзді до нового місця проживання, у зв’язку із загибелю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там де такого виду транспорту немає, – іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн (пункт 3 статті 14 Закону).

14.Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону (пункт 4 статті 14 Закону).

15. Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період проходження військової служби, подають їх сім’ям і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам’ятників у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям – особам з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби, державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів (пункт 4 статті 15 Закону).

16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (стаття 16 – 16-4 Закону).

17. Місцеві ради надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання (абзац третій пункту 5 статті 18 Закону).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

До заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія паспорта заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідка про місце реєстрації заявника (неповнолітніх дітей);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • постанова військово-лікарської комісії про причини загибелі (якщо смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби чи захистом Батьківщини);
 • копія трудової книжки та форми ОК-5 (при оформленні пенсії жінкам, які досягли 50 років та мають 20 років страхового стажу);
 • копії документів, що засвідчують родинні відносини з годувальником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду)
 • довідки закладів освіти про навчання, в тому числі за кордоном, членів сім’ї за денною формою (для призначення пенсії дітям годувальника старшим 18 років);
 • довідка про безпосередню участь загиблого (померлого) у бойових діях;
 • копія “Посвідчення члена сім’ї загиблого” (за наявності);
 • заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

Примітка:

 • підготовка витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу, розрахунку вислуги років, довідки про безпосередню участь у бойових діях проводиться кадровими підрозділами, а підготовка грошового атестату та довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію – фінансовими підрозділами військових частин, закладів та установ Національної гвардії України;
 • копії всіх документів, що подаються заявником повинні бути завірені підписами та печатками у встановленому порядку.
Перейти до вмісту