ОСОБАМ, ЗВІЛЬНЕНИМ ЗІ СЛУЖБИ - НГУ

ОСОБАМ, ЗВІЛЬНЕНИМ ЗІ СЛУЖБИ

соціальна та професійна адаптація (абзац перший та третій пункту 5 статті 8 Закону);

грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх (пункт 6 статті 9 Закону);

безоплатна психологічна допомога  (стосується осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (абзац восьмий  пункту 1 статті 11 Закону);

медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів (стосується членів сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як 20 календарних років (абзац другий пункту 2 статті 11 Закону);

санаторно-курортне лікування та відпочинок (не більше одного разу на рік) у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України (стосується членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти – особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) (абзац перший пункту 3 статті 11 Закону);

обстеження і лікування у військово-медичних закладах охорони здоров’я в порядку, встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами (стосується військовослужбовців, звільнених з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, членів сімей військовослужбовців (пункт 6 статті 11 Закону);

50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством (надається військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби) (пункт 5 статті 12 Закону);

право переводитися до державних навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання (при зміні військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, або тими, хто перебуває на кадровій військовій службі, місця проходження військової служби, а також при звільненні з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (пункт 3 статті 13 Закону);

переважне правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, за умов успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти (стосується особи, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який став особою з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби) (абзац перший пункту 5 статті 13 Закону);

військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами (пункт 10 статті 14 Закону);

військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються пільгами, передбаченими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (пункт 14 статті 14 Закону);

Місцеві ради:

працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;

забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку (абзац другий та четвертий пункту 5 статті 18 Закону).

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 заява про призначення пенсії за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника подається військовослужбовцем, звільненим зі служби, та особою, яка має право на пенсію згідно із Законом через уповноважений орган (структурний підрозділ), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій.

У Національній гвардії України уповноваженим структурним підрозділом з підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення (перерахунку) пенсій визначено фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України.

З питання оформлення документів, необхідних для призначення пенсії можна звернутися до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби або до уповноваженого структурного підрозділу Національної гвардії України.

Бланк заяви про призначення пенсії знаходиться за посиланням:

До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (оригінал свідоцтва ВЛК) (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • копія трудової книжки та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (довідка ОК-5) (для призначення пенсії за змішаним стажем);
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка про безпосередню участь у бойових діях;
 • копії інших документів для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, доплат та призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (дипломи, посвідчення, свідоцтва, орденські книжки);
 • заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються такі документи:

 • витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу;
 • розрахунок вислуги років;
 • грошовий атестат;
 • довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
 • копія усіх сторінок паспорта з відмітками;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (оригінал свідоцтва ВЛК);
 • копія довідки МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка про безпосередню участь у бойових діях;
 • копії інших документів для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, доплат та призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (дипломи, посвідчення, свідоцтва, орденські книжки);
 • заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї (дітей) непрацюючому пенсіонеру (при оформленні пенсії за вислугу років та по інвалідності) додатково додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал довідки уповноваженого органу за місцем проживання про реєстрацію та склад сім’ї (форма 3) або довідки про реєстрацію членів сім’ї.

ПОРАДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ;

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ:

Он-лайн підтримка для ветеранів війни

 1. https://www.veteranhelp.com.ua/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIm5K4iJvihAMVN7RoCR2GwgXoEAAYASAAEgIH2fD_BwE
 2. Освіта та працевлаштування
 3. Надання переважного права на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти (Міністерство освіти і науки України)
 4. Надання права на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти (Міністерство освіти і науки України)
 5. Повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (Міністерство освіти і науки України)
 6. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття освіти (Міністерство освіти і науки України)
 7. Соціальна стипендія (Міністерство освіти і науки України)
 8. Першочергове переведення здобувачів освіти на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення (Міністерство освіти і науки України)
 9. Безоплатне проживання в гуртожитку (Міністерство освіти і науки України)
 10. Безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти (Міністерство освіти і науки України)
 11. Безоплатне забезпечення підручниками (Міністерство освіти і науки України)
 12. Професійна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей (Міністерство у справах ветеранів/Структурні підрозділи обласних, Київської міської державних адміністрацій)
 13. Ваучер на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) (Державний центр зайнятості)
 14. Професійне навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (Державний центр зайнятості)
 15. єРобота: грант для ветеранів та членів їхніх сімей для створення або розвитку ветеранського бізнесу (Міністерство економіки України/Державний центр зайнятості)
 16. єРобота: грант на власну справу (Міністерство економіки України/Державний центр зайнятості)

ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним або було втрачено, за рапортом військовослужбовця (заявою особи, звільненої з військової служби) видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються  обставини псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

До рапорту (заяви) додаються:

копія першої, другої сторінки паспорта громадянина України (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки;

посвідчення, що стало непридатним;

лист талонів до посвідчення УБД, яке було втрачено (пошкоджено)

копія втраченого посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

оприлюднене в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оголошення втраченого посвідчення недійсним із зазначенням прізвища, імені, по батькові його власника, номера та серії посвідчення;

довідка з органу поліції – у разі викрадення;

для військовослужбовців, які отримали статус в ЗСУ, МВС та інших військових формуваннях, додатково – копія рішення (витяг з протоколу) відповідної відомчої комісії про надання статусу учасника бойових дій;

для осіб, звільнених з військової служби, додатково – лист (довідка) центру комплектування та соціальної підтримки щодо періоду перебування на військовому обліку та про те, що нове посвідчення учасника бойових дій не видавалося.

Військовослужбовці подають рапорти по команді за місцем проходження служби, документи щодо відновлення посвідчення до Головного управління Національної гвардії України надсилаються командиром військової частини.

Особи, які звільненні з військової служби, надсилають заяви на ім’я голови Комісії та документи щодо відновлення посвідчення до Головного управління Національної гвардії України (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А) особисто.

Відповідно до пункту 6 Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової служби» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601 у випадку якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, за заявою ветерана військової служби видається нове посвідчення відповідно до цього порядку.

Для отримання нового посвідчення «Ветеран військової служби» необхідно надати до Головного управління Національної гвардії України наступні документи:

 • заяву про видачу нового посвідчення;
 • копію паспорту та картки платника податків заявника;
 • довідку з органу Національної поліції (у випадку крадіжки посвідчення чи втрати в результаті умисних дій третіх осіб);
 • друкований засіб масової інформації з оголошенням про те, що посвідчення «Ветеран військової служби» за таким номером і датою вважати недійсним; (у випадку коли посвідчення було загублене);
 • посвідчення «Ветеран військової служби» яке набуло непридатного стану;
 • 2 фотографії на матовому папері розміром 30 х 40 міліметрів.
Перейти до вмісту