Нормативно-правові акти - НГУ

Нормативно-правові акти

Конституція України

Закони України

«Про Національну гвардію України»;

«Про національну безпеку України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»;

«Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України»;

«Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»;

«Про Стройовий статут Збройних Сил України»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

«Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

«Про правовий режим надзвичайного стану»;

«Про правовий режим воєнного стану»;

«Про оборону України»;

«Про Національну поліцію»;

«Про боротьбу з тероризмом»;

«Про інформацію»;

 «Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про волонтерську діяльність»;

«Про запобігання корупції»;

«Про виконавче провадження»;

«Про публічні закупівлі»;

«Про державну службу»;

«Про вищу освіту»;

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;

«Про господарську діяльність у Збройних Силах України»;

«Про приватизацію державного житлового фонду»;

«Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

«Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

«Про використання земель оборони»;

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

«Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі».

Укази Президента України

від 10 грудня 2008 року № 1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»;

від 28 березня 2014 року № 346 «Питання головного органу військового управління Національної гвардії України»;

від 12 травня 2014 року № 464 «Про символіку Національної гвардії України»;

від 18 березня 2015 року № 148 «Про День Національної гвардії України»;

від 03 травня 2017 року № 126 «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами»;

від 10 серпня 2012 року № 470 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Національної гвардії України»;

від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

від 5 травня 2020 року № 166 «Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами»;

від 23 березня 2021 року № 112 «Про присвоєння почесного найменування 50 полку Національної гвардії України»;

від 23 березня 2021 року № 113 «Про присвоєння почесного найменування Навчального центру Національної гвардії України»;

від 23 березня 2021 року № 114 «Про присвоєння почесного найменування 4 полку Національної гвардії України».

Постанови Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 1992 року № 575 «Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї»;

від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей»;

від 16 жовтня 1995 року № 819 «Про взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров’я і про створення загальнодержавної системи екстремальної медицини»;

від 15 грудня 1997 року № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти»;

від 25 грудня 1997 року № 1471 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання»;

від 16 лютого 1998 року № 180 «Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах»;

від 27 жовтня 1999 року №1983 «Про затвердження Порядку надання права на безоплатний проїзд і перевезення багажу ветеранам військової служби та членам їхніх сімей у разі переїзду до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби»;

від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

від 19 серпня 2002 року № 1194 «Про польові виплати військовослужбовцям і працівникам військових частин Збройних Сил, інших військових формувань та особовому складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту»;

від 12 березня 2003 року № 327 «Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму»;

від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;

від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»;

від 03 серпня 2006 року № 1081 «Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями»;

від 28 травня 2008 року № 499 «Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб»;

від 27 квітня 2011 року № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей»;

від 01 серпня 2012 року № 702 «Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах»;

від 20 березня 2013 року № 164 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

від 22 травня 2013 року № 358 «Деякі питання фінансового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії та поліцейських, включених до складу національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»;

від 26 червня 2013 року № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень»;

від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»;

від 13 серпня 2014 року № 338 «Про затвердження переліку спеціальних вантажів, які підлягають охороні та обороні Національною гвардією України»;

від 12 листопада 2014 року № 628 «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні Національною гвардією»;

від 19 серпня 2015 року № 611 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб»;

від 12 серпня 2015 року № 581 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

від 02 вересня 2015 року № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян»;

від 25 листопада 2015 року № 971 «Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією»;

від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»;

від 02 березня 2016 року № 155 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом»;

від 16 березня 2016 року № 178 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно»;

від 19 жовтня 2016 року № 718 «Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу»;

від 30 листопада 2016 року № 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх»;

від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»;

від 20 грудня 2017 року № 1024 «Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань».

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 02 липня 2014 року № 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній службі»;

від 01 лютого 2017 року № 100-р «Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року».

Накази МВС

від 28.07.2007 № 278 «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей житлових приміщень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2007 року за № 942/14209;

від 06.04.2009 № 150 «Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за № 389/16405;

від 17.06.2009 № 264 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2009 року за № 649/16665;

від 09.04.2014 № 300 «Про затвердження Інструкції з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України для проходження підготовки, зборів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за № 471/25248;

від 16.06.2014 № 567 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 729/25506;

від 27.07.2015 № 906 «Про затвердження Інструкції з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю Національної гвардії України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 р. за № 999/27444;

від 16.06.2014 № 566 «Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 730/25507;

від 03.07.2014 № 625 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 липня 2014 року за № 830/25607;

від 16.07.2014 № 681 «Про затвердження Положення про орган військового управління оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2014 року за № 890/25667;

від 22.07.2014 № 713 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2014 року за № 934/25711;

від 23.07.2014№ 719 «Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям), льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та водіям автотранспортних засобів Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2014 року за № 939/25716;

від 05.08.2014 № 772 «Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1213/25990;

від 05.08.2014 № 771 «Про затвердження переліків посад та умов зарахування військовослужбовцям військових частин та підрозділів (загонів) Національної гвардії України вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2014 року за № 986/25763;

від 11.08.2014 № 804 «Про відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 989/25766;

від 30.09.2014 № 1008 «Про затвердження Положення про авіаційні військові частини Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1274/26051;

від 13.10.2014 № 1067 «Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за № 1375/26152;

від 30.12.2014 № 1414 «Про затвердження Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, працівників авіації Національної гвардії України, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 – загальновійськова», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 49/26494;

від 15.01.2015 № 36 «Про затвердження Інструкції про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2015 року за № 91/26536;

від 27.03.2015 № 339 «Про затвердження Положення про об’єднаний вузол зв’язку Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 411/26856;

від 27.05.2015 № 621 «Про затвердження Положення про спортивний клуб Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за № 692/27137;

від 03.06.2015 № 643 «Про затвердження Положення про службу озброєння Національної гвардії України зареєстровано в Міністерстві юстиції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2015 року за № 733/27178;

від 14.07.2015 № 856 «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 916/27361;

від 29.07.2015 № 916 «Про деякі питання медичного забезпечення Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 1000/27445;

від 14.09.2015 № 1118 «Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2015 року за № 1169/27614;

від 06.11.2015 № 1384 «Про затвердження Положення про технічне забезпечення зв’язку в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1499/27944;

від 02.02.2016 № 74 «Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 320/28450;

від 02.03.2016 № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 403/28533;

від 24.03.2016 № 205 «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 557/28687;

від 27.05.2016 № 431 «Про затвердження Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року за № 862/28992;

від 07.04.2014 № 289 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 25 квітня 2014 року № 449/25226;

від 30.06.2016 № 565 «Про затвердження Інструкції з висотної підготовки підрозділів Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за № 1043/29173;

від 20.07.2016 № 692 «Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2016 року за № 1140/29270;

від 25.07.2016№ 709 «Про затвердження Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1161/29291;

від 10.08.2016 № 773 «Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 року за № 1223/29353;

від 22.08.2016 № 859 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2016 року за № 1254/29384;

від 02.12.2016 № 1282 «Про затвердження Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2017 року за № 38/29906;

від 08.12.2016№ 1285 «Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2017 року за № 80/29948;

від 19.12.2016 № 1313 «Про затвердження Положення про організацію експлуатації бронетанкового озброєння та техніки, іншого майна номенклатури бронетанкової служби Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2017 року за № 59/29927;

від 17.01.2017 № 25 «Про затвердження Порядку списання військового майна в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2017 року за № 214/30082;

від 30.01.2017 № 73 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 року за № 248/30116;

від 13.07.2018 № 601 «Про затвердження Переліку посад поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, які рівнозначні (аналогічні) посадам, що можуть бути заміщені поліцейськими і військовослужбовцями в державних органах, установах та організаціях», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.08.2018 за № 902/32354;

від 07.06.2017 № 475 «Про речове забезпечення Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за № 797/30665;

від 18.07.2017 № 599 «Про затвердження Інструкції про особливості направлення військовослужбовців Національної гвардії України в службові відрядження в межах України та за кордон», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 975/30843;

від 23.08.2017 № 726 «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2017 року за № 1166/31034;

від 01.09.2017 № 749 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 року за № 1169/31037;

від 03.03.2018 № 172 «Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 317/31769;

від 15.03.2018№ 200 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 405/31857;

від 01.10.2018 № 802 «Про затвердження Порядку організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2018 року за № 1188/32640;

від 17.09.2018 № 760 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2018 року за № 1152/32604;

від 10.10.2018 № 824 «Про впорядкування пільгового обчислення вислуги років деяких категорій військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1236/32688;

від 16.10.2018№ 833 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2018 року за № 1254/32706;

від 06.11.2018 № 887 «Про затвердження Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1339/32791;

від 20.12.2018 № 1036 «Про затвердження Положення про загони спеціального призначення Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 року за № 21/32992;

від 07.02.2019 № 90 «Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за № 189/33160;

від 11.03.2019 № 160 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2019 року за № 330/33301;

від 23.07.2019 № 597 «Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 881/33852;

від 31.07.2019 № 639 «Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 року за № 1088/34059;

від 19.09.2019 № 789 «Про затвердження Інструкції про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 року за № 1094/34065;

від 24.12.2019 № 1089 «Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 195/34478;

від 24.12.2019 № 1093 «Про затвердження Норм належності культурно-просвітницького майна, поліграфічного обладнання та періодичних видань у Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2020 р. за № 176/34459;

від 21.04.2020 № 347 «Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у Національній гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2020 року за № 1794/5;

від 29.04.2020 № 367 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України та тарифного переліку штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу – спеціалістами штатних військових оркестрів Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 травня 2020 за № 434/34717;

наказ Міністерства оборони України від 07.02.2018 № 50 «Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2018 року за № 217/31669.

від 13.01.2021 № 12 «Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 березня 2021 року за № 294/35916;

від 21.01.2021 № 32 «Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2021 року за № 162/35784;

Перейти до вмісту