КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - НГУ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року
№ 1700-VII передбачено два види конфлікту інтересів:

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

ЗВЕРНЕННЯ ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМ ЩОДО НАЯВНОСТІ/ВІДСУТНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСУ

На платформі «Prometheus» розміщено безкоштовні навчальні онлайн-курси «Конфлікт інтересів: треба знати!» та «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», які сприяють опануванню базовими практичними інструментами для ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон і обмежень з урахуванням помилок та проблемних питань, виявлених під час правозастосовної практики.

Посадова особа з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів може періодично складати самостійно тест на наявність (відсутність) конфлікту інтересів (порядок його складання міститься в Методичних рекомендаціях з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням НАЗК від 14.07.2016 № 2).

Перейти до вмісту