НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Акти антикорупційного законодавства

Міжнародні акти

 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. ратифікована згідно із Законом України«Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191ратифікований згідно із Законом України«Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. ратифікована згідно із Законом України«Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Кодекси України

 

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

Закони України

 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

«Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

«Про Національну гвардію України» від 13 березня 2014 р. № 876-VII

«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХII

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

«Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII

«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними відкорупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

Укази Президента України

 

«Про Питання головного органу військового управління Національної гвардії України» від 28березня 2014 р. № 346

«Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10 грудня 2008 р. № 1153

«Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217

«Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 р. № 808

«Про Стратегію сталого розвитку «України 2020» від 12 січня 2015 р. № 5/2015

Постанови КМУ

 

«Питання запобігання та виявлення корупції» від 4 вересня 2013 р. № 706

«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. №265

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. №950

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. № 171

«Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 24 лютого 2016 р. № 104

Розпорядження КМУ

 

«Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції» від 2 липня 2014 р. № 647-р

Акти НАЗК

 

Рішення НАЗК від 10 червня 2016 р. № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за № 959/29089

Рішення НАЗК від 08 грудня 2017 р. № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22січня 2018 р. за № 87/31539

Рішення НАЗК від 02 грудня 2016 р. № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848

Рішення НАЗК від 27 жовтня 2017 р. № 1024 «Про затвердження Порядку обробки повідомлень прокорупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України 05 квітня 2001 р. № 2365-III “Про політичні партії в Україні”, що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за №60/31512

Рішення НАЗК від 09 лютого 2018 р. № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 345/31797

Рішення НАЗК від 02 березня 2017 р. № 75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017р. за №326/30194

Рішення НАЗК від 10 лютого 2017 р. № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 р. за №201/30069

Наказ НАЗК від 06 грудня 2019 р. № 159/19 «Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2020 р. за №14/34297

Рішення НАЗК від 17 червня 2016 р. № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 р. за № 987/29117

Рішення НАЗК від 06 вересня 2016 р. № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609

Наказ НАЗК від 06 вересня 2016 р. № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 р. за № 1366/29496