НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

Сертифікати про проходження курсів підвищення кваліфікації начальників, офіцерів та юрисконсультів юридичних служб Національної гвардії України з питань організації правової роботи, юридичної відповідальності, представництва інтересів у судових інстанціях та судової практики після успішного завершення навчання, вручив гвардійцям проректор-директор Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Пилип Єпринцев.

На курсах юристи частин та підрозділів Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України вивчали актуальні зміни та оновлення законодавства у сфері публічних закупівель, оформлення документів, міжнародних стандартів забезпечення прав людини в діяльності складових сектору безпеки та оборони, відпрацьовували комунікативну компетентність та інші фахові дисципліни.

Учасник курсів, начальник юридичної служби Центрального територіального управління НГУ, полковник Олександр Нішта зазначає: «Стрімкий розвиток економіки, зміни у політичній та соціальній сферах, швидке реформування суспільства вимагають постійного, своєчасного та адекватного розвитку законодавства, удосконалення правотворчої та правозастосовної практики. Це створює необхідність у забезпеченні фахівців юридичних служб військових частин Національної гвардії України притоком актуальної інформації. Також важливо покращувати якості та вміння, необхідні для успішної юридичної діяльності. Дякуючи викладачам ДонДУВС ми маємо таку можливість професійного розвитку».  

Група інформації та комунікації Центрального ТУ