НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

По прибуттю до військової частини з військових комісаріатів новобранців одним з перших зустрічає офіцер-психолог. Саме він розповідає молодим воїнам про психологічні складові військової служби, навчає емоційній стійкості, здійснює їх адаптацію до військового колективу та служби в цілому.

Під час здійснення професійно-психологічного вивчення особлива увага звертається на військовослужбовців, які мають низький рівень нервово-психологічної стійкості до стресових факторів. Надалі з ними здійснюється індивідуальна психопрофілактична робота та формування в них необхідних вмінь і навичок щодо подолання можливих кризових життєвих ситуацій.

Під час професійно-психологічної підготовки тривалий час відведений для згуртування військового колективу (teambuilding). Саме під час таких занять встановлюється фізичний та емоційний контакт між військовослужбовцями, відбувається усвідомлення важливості довіри один до одного як основи командної роботи, розвиваються вміння максимально зосереджуватись на результаті та, звичайно, зарядка позитивним колективним настроєм.

В результаті індивідуальних бесід психолог ознайомлюється з соціалізацією рекрута у цивільному житті та родині, його вподобаннями та звичками у повсякденному житті. При узагальнені отриманої інформації та результатів психологічного вивчення офіцер-психолог надає рекомендації командуванню частини щодо розподілу рекрута до бойових підрозділів виконання завдань за призначенням.

Але на цьому робота між рекрутом та психологом не закінчується. Під час проходження служби кожен військовослужбовець має змогу звернутись до офіцерів відділення психологічного забезпечення з будь-яких питань психологічного характеру. Адже одне з основних завдань військового психолога Національної гвардії України – здійснювати психологічну підтримку особового складу.

Група інформації та комунікації військової частини 3066