НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Слухачі денної та заочної форми навчання оперативного факультету Академії Нацгвардії, які навчаються за спеціальністю «Забезпечення військ (сил)» складають державну підсумкову атестацію.

За освітньою програмою «Організація технічного забезпечення військових частин та з’єднань НГУ» іспит склали 47 офіцерів Нацгвардії та інших військових формувань. Тоді як за програмою «Організація тилового забезпечення військових частин та з’єднань НГУ» – 42 офіцери.

Військовослужбовці складають державні іспити за кафедрою оперативного та логістичного забезпечення Академії. Під час складання комплексного іспиту офіцери-магістри, згідно з програмою, мають відповісти на теоретичне та практичне запитання, на відпрацювання яких відводиться 30 хвилин. У теоретичній частині, представлені питання із таких навчальних дисциплін як «Логістичне забезпечення дій формувань НГУ», «Організація роботи служб технічного забезпечення», «Матеріальне забезпечення дій формувань НГУ».

У рамках практичного завдання слухачі повинні надати пропозиції посадової особи – офіцера органу військового управління з організації тилового чи технічного забезпечення дій військових частин і з’єднань Національної гвардії України при виконанні різних за характером завдань.

«Всі слухачі показали навички в оформленні своїх пропозицій на графічній частині, а також доповіді тих пропозицій, які стосувалися організації тилового забезпечення виконання завдань, що покладені на Нацгвардію, – зазначив перший заступник директора департаменту логістики ГУ НГУ полковник Олександр Білецький.

Однією із складових державних іспитів є захист магістерських робіт. Офіцери виконували магістерські роботи за рядом напрямків діяльності органів військового управління як технічного, так і тилового забезпечення. Наприклад, роботи з технічного забезпечення направлені на проєктування, розроблення і модернізацію зразків озброєння і військової техніки. Важливий і напрямок організації та експлуатації існуючих у Нацгвардії зразків озброєння і військової техніки, а також проблематики, що пов’язана з відновленням озброєння та військової техніки під час виконання завдань за призначенням. З тилового забезпечення, частина досліджень стосувалася організації тилового забезпечення в умовах повсякденної діяльності, а також в ході виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил. А інша частина робіт була направлена на організацію закупівель матеріально-технічних засобів, які є на озброєнні або на постачанні в Національній гвардії України.

«Теми магістерських робіт кожного із слухачів були погоджені з представниками Головного управління Національної гвардії України. Під час написання робіт слухачі мали можливість попередньо доповісти про свої результати на науково-практичних конференціях, де отримали схвальні відгуки, – розповів начальник кафедри оперативного та логістичного забезпечення полковник Руслан Кайдалов.Також на кафедрі створена система попереднього захисту магістерських робіт із метою корегування ступеню і глибини наукових і практичних результатів, які здобувають слухачі під час написання магістерської роботи».

Заступник командира військової частини Національної гвардії України 3021 з тилу підполковник Ігор Бойко успішно склав комплексний іспит та захистив магістерську роботу.

«Під час підготовки до комплексного іспиту розглядав багато питань, які були для мене новими, адже у Національній гвардії України зараз іде впровадження стандартів НАТО, і ми стаємо на шляху перетворення служби тилу на службу логістичного забезпечення. Скажімо, одне з моїх питань стосувалося побудови смуг логістичного забезпечення, тому було цікаво розібратися у цих питаннях, – поділився підполковник Ігор Бойко. – Щодо захисту магістерської роботи, моєю темою було «Розроблення методики ефективності оцінювання логістичного забезпечення військових частин Національної гвардії України». Працював над методикою близько року. Ця методика може бути реалізована у програмному забезпеченні. Враховуючи потужності існуючих методик, вона скорочує час для прийняття рішення командиром частини саме з організації логістичного забезпечення».

Далі у слухачів оперативного факультету відбудеться складання державного іспиту з фізичної підготовки, а на наступному тижні довгоочікуваний випуск.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ