НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

В Академії Нацгвардії завершено навчання четвертого набору 2020-2021 н.р. на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з удосконалення освітнього процесу. Загалом навчання пройшли 7 викладачів Академії. Крім того, 11 викладачів зі стажем роботи науково-педагогічної діяльності в 2 роки завершили навчання в школі викладача-початківця за відповідною освітньою програмою.

Зазначимо, навчання за програмами підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення науково-педагогічними і педагогічними працівниками фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей. Протягом занять викладачі вивчали зарубіжний досвід, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків. Змістовні модулі, які викладаються на курсах, закріплюються за профільними кафедрами. Тривалість курсів підвищення кваліфікації становить 4 кредити ЄКТС, з урахуванням самостійної роботи.

Начальник навчально-методичного центру полковник Володимир Тробюк привітав викладачів та вручив свідоцтва про закінчення навчання.

«Курси підвищення кваліфікації дають змогу викладачам підтримувати та покращувати стандарти професійної діяльності. Це вже 6 набір на курсах за останні 3 роки. Даний курс неодноразово відмічався експертами під час акредитації, як позитивна практика Академії. Школа викладача-початківця дає можливість викладачу, який починає свою освітню діяльність, адаптуватись до нових умов праці», – зазначив полковник Володимир Тробюк.

Професор кафедри фундаментальних дисциплін Володимир Душкін закінчив навчання на курсах підвищення кваліфікації. За результатами навчання отримані знання він впровадив в практичну діяльність, сформував відео презентацію з дисципліни, яку викладає, розробив опитувальники для зворотного зв’язку зі здобувачами, що дає можливість враховувати їх думку в розробці викладацьких дисциплін.

«Під час навчання на курсах я ознайомився з новими формами та методам навчання та викладання. Крім того, окремий змістовий модуль присвячений інтерактивним методам навчання, що в сучасному світі є дуже актуально», – розповідає Володимир Душкін.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ