НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

Протягом трьох днів у Національній академії Національної гвардії України проходили навчально-методичні збори керівного складу та науково-педагогічних працівників.

За час проходження навчально-методичних зборів відбулися засідання на всіх факультетах Академії. Так, були підведені підсумки з навчальної, методичної, наукової роботи та роботи з особовим складом за 2020-2021 навчальний рік. Представники факультетів визначили напрямки роботи колективів щодо покращення методик навчання, удосконалення професійної майстерності науково-педагогічного складу факультетів та розвитку навчально-матеріальної бази. Всі доповіді супроводжувалися діаграмами, графіками та фотографіями проведеної роботи. Крім того, начальники факультетів поставили завдання науково-педагогічним працівникам факультетів на І півріччя 2021-2022 навчального року.

Відкрив розширене засідання вченої ради начальник Національної академії генерал-лейтенант Сергій Соколовський.

«Головною метою Національної академії є підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів для Національної гвардії, які будуть здатні виконати поставлені завдання, –  наголосив Сергій Соколовський. – Пріоритетними для Академії на період 2021-2022 навчального року є пункти з акредитації освітніх програм, розширення співпраці з іноземними представниками та підвищення фахового потенціалу науково-педагогічних працівників. Колеги, перед вами, викладачами, стоять завдання із якісної підготовки офіцерів Національної гвардії України. Переконаний, що завдяки вашій самовіддачі та компетентності, зазначені завдання будуть успішно виконані».

Заступник начальника Академії генерал-майор Олександр Морозов у своїй доповіді детально окреслив стан навчально-методичної та наукової роботи у 2020-2021 навчальному році та поставив основні завдання на 2021-2022 навчальний рік.

«Підбиваючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік з урахуванням обмежень, зумовлених карантином та посиленими протиепідемічними заходами, плани навчально-методичної та наукової роботи за 2020-2021 навчальний рік, а також рішення вченої ради Академії виконано у повному обсязі. У звітному періоді підготовку здобувачів вищої освіти проводили за трьома рівнями вищої освіти, двома рівнями військової освіти, у п’ятьох галузях знань, за вісьмома спеціальностями та тридцяти двома освітніми програмами, – зазначив генерал-майор Олександр Морозов. – Військова освіта повинна враховувати реалії сьогодення та ґрунтуватися більше на практичному досвіді, ніж на теоретичній складовій. Можу зробити висновок, що постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками Академії, організація військових стажувань та практики курсантів, проведення низки наукових досліджень сприяє забезпеченню злагодженого навчального процесу».

Після підсумування ходу методичних зборів, проект рішення розширеного засідання вченої ради було затверджено.

Наприкінці зборів були оголошені кращі методисти та працівники, які здобули високі показники в науковій роботі.

Так, за високі показники у навчанні та зайняте І місце у 2020-2021 навчальному році нагородили перехідною Відзнакою вченої ради Академії: курс №1 гуманітарного факультету, навчальну групу №710, навчальну групу №269 курсу №5 командно-штабного факультету. 

За плідну науково-педагогічну діяльність, старанність, сумлінне виконання службових обов’язків та успіхи у навчально-виховній роботі оголошено подяку 50 офіцерам та службовцям Академії.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ