НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

Представниці Національної гвардії України 18 серпня 2021 року взяли участь у круглому столі (онлайн) для жінок-офіцерів правоохоронних відомств, який був організований Консультативною місією Європейського Союзу в Україні в рамках заходів проєкту «Посилення ролі жінок у правоохоронних органах» з метою обміну досвідом між представниками держав-членів ЄС та України щодо дискримінації за ознакою статті на робочому місці, сексуальних домагань і харрасменту, що зазнають жінки у правоохоронних органах.

Учасниці та учасники круглого столу проговорили основні види та ознаки дискримінації, сексуальних домагань на робочому місці, їх наслідки та шляхи реагування, ділились досвідом боротьби з різними випадками дискримінації із власного життя чи життя колег.

За підсумками круглого столу залишається очевидним той факт, що поінформованість особового складу щодо неприпустимості будь-якого прояву дискримінації на робочому місці та знання алгоритму дій при виявленні ознак дискримінації є вкрай актуальним та необхідним.

 

Інформуємо, що в Національній гвардії України розроблено та впроваджено:

  • інструкцію про заходи контролю за зверненнями громадян, яка містить інформацію щодо дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань у Національній гвардії України;
  • порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії України, яким передбачено, що за фактами дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками сексуальних домагань проводяться службові розслідування із залученням фахівців з питань гендерної інтеграції органів військового управління;
  • в Національній академії Національної гвардії України створена «гаряча лінія» з метою протидії випадкам ґендерної дискримінації та сексуальних домагань в Національній академії Національної гвардії України;
  • проводиться навчання з підвищення гендерної обізнаності з різними категоріями особового складу Національної гвардії України;
  • здійснюється збір та аналіз статистичних даних за допомогою моніторингових карток кількісних та якісних показників гендерної статистики в Національній гвардії України з урахуванням статевої приналежності військовослужбовців, службовців та їх віку.
  •  

Національна гвардія України у своїй діяльності дотримується принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та проводить профілактичні заходи з метою недопущення та запобігання випадків будь-якого прояву дискримінації за ознакою статі на робочому місці.

Служба гендерної інтеграції УРОС

департаменту персоналу ГУ НГУ