Субота, 31 Жовтня, 2020 - 12:02

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ҐЕНДЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

 

Оцінка ґендерного впливу на сектор безпеки та оборони України

 

 

Інструкції щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів (наказ Міністерства соціальної політики)

 

 

Резолюція ради безпеки ООН 1325 «Жінки, Мир, Безпека»

 

 

Словник-довідник «Ґендер у термінах, правових актах і практиці перетворень» (2020)

 

 

Ґендерне інтегрування в СОБ

 

 

Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфлікті

 

 

Про фемінітиви. Постанова Кабінету Міністрів «Питання українського правопису»

 

 

Ґендер та механізм подання скарг

 

 

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

 

 

Біла Книга

 

 

План заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації ґендерної політики на період до 2021 року

 

 

Розширена нормативна база щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

 

 

Довідковий матеріал для навчання з ґендерної обізнаності:

 

- лекція 1;

- лекція 2;

- лекція 3.