НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Написати про доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін гуманітарного факультету Академії, кандидата філософських наук, доцента Ірину Севрук нас спонукала не тільки її успішна наукова діяльність, але й Всесвітній день філософії. У 1989 році Ірина Ігорівна закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю філософія, з присвоєнням кваліфікації філософ, викладач філософських дисциплін. На сьогодні, з науково-педагогічним стажем у 32 роки, пані Ірина продовжує працювати у ритмі розвитку. Про постійний пошук істини, науку, яка носить прикладний характер, невід’ємний життєвий оптимізм та любов до мудрості, читайте у нашому щотижневому проєкті «Сила в науці».

Формування науковця із наголосом на гуманізмі

Нашу розмову з Іриною Севрук ми недаремно розпочали з освіти. Саме під час навчання на філософському факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка вона мала можливість отримувати знання від провідних науковців та одночасно відчувати дуже високий рівень гуманізму, який проявлявся у ставленні до студентів. 

«У нас був дуже потужний професорсько-викладацький склад. Це науковці з великої літери, кожен мав свою наукову школу і був зіркою у своєму напрямку. Разом із тим, до нас, студентів, ставилися як до дуже великої цінності. Нас заохочували, допомагали, а критика ніколи не була деструктивною, не знищувала людину. Потім, коли навчалась в аспірантурі, під час захистів дисертаційних досліджень молодих науковців, була така ж сама установка. Коли людина, незважаючи на вагоме ім’я, з повагою ставиться до тих, хто робить перші кроки в науці».

Ірина Севрук із теплотою згадує керівника свого дисертаційного  дослідження – доктора філософських наук, професора Віктора Петровича Андрущенка, який не тільки надавав слушні поради, а й показав справжню роль наставника для молодшого побратима. Також орієнтирами у науковому просторі та особистостями, якими має пишатися Україна та світ Ірина Севрук вважає Мирослава Поповича, Євгена Бистрицького, Назіпа Хамітова, Оксану Забужко та Марію Култаєву.

«Скажімо, під час спілкування із доктором філософських наук, професором, завідувачкою кафедри філософії Харківського педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Марією Дмитрівною Култаєвою вражає абсолютна демократичність, відкритість, інноваційні ідеї, європейські погляди, доброзичливість та високий професіоналізм. Коли така людина знаходиться у твоєму колі – це можна порівняти з відчуттям свіжого повітря. Марія Дмитрівна – фахівець, який має глобалізаційний вимір, приміром, певний час вона була професором Гданського університету та Магдебурзької вищої школи. Більше того, для нас стають доступними новітні дослідження, адже Марія Култаєва здійснює чудові переклади філософських трактатів з німецької мови».

Наукові дослідження з орієнтиром на викладання

Свою наукову діяльність Ірина Севрук розпочинала в межах соціальної філософії та філософської антропології. Основні напрямки наукової діяльності пов’язані також з філософією освіти, соціологією управління та формуванням гендерної компетентності у військовослужбовців Національної гвардії України. 

На рахунку Ірини Ігорівни понад 90 наукових праць, серед них: підручник з грифом Міністерства освіти України, монографія, навчальні та навчально-методичні посібники, що забезпечують авторські курси, понад 40 наукових статей у фахових наукових виданнях України та закордонних наукових виданнях, що включено до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, відповідно тематики дисциплін, що викладає.

«Важливим періодом для мене був захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Дисертацію успішно захистила у 1994 році в спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету імені В. Н. Каразіна. А в 1999 році мені присвоєно вчене звання «доцент»».

У Національній академії Національної гвардії України Ірина Севрук працює із 2006 року. На сьогодні, увага доцента зосереджена переважно на науковому забезпеченні навчального процесу. Так, вона розробила робочі програми наступних навчальних дисциплін із застосуванням інноваційних авторських курсів: «Управління соціальними процесами у військових колективах» для слухачів магістратури (оперативний рівень), «Основи соціального управління у військових колективах» для курсантів командно-штабного факультету, «Соціологічні основи військово-професійної діяльності» для курсантів усіх спеціальностей, «Військово-професійна мораль» для курсантів гуманітарного та командно-штабного факультетів. А також розробила та забезпечила методичним комплексом дисципліну «Філософія науки» для слухачів ад’юнктури Академії.

«Можу сказати, що керівництво Академії відчутно звертає увагу на наукову складову нашого освітнього процесу. Це проявляється на різних рівнях. Наприклад, вимоги щодо друку наукових праць, індексування у таких наукометричних базах як Scopus, Web of Science Core Collection, а це доволі знаково для наукової якості продукту. Акцентується увага й на захисті наукових дисертацій і тих вимогах, які висуваються до науковців».

Також Ірина Севрук учасниця Національного проєкту під егідою ООН Жінки в Україні у складі авторського колективу з написання «Методичних рекомендацій з інтеграції  гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони України» (2018-2021 рік). Учасниця 7 з 15 заходів з презентації «Методичних рекомендацій» для навчальних закладів сектору безпеки і оборони України.

«Знаковим для мене був 2020-2021 навчальний рік. Я пройшла підвищення кваліфікації за Міжнародною програмою підвищення кваліфікації та міжнародного стажування для освітян і науковців «Іnternationalization of higher education in the context of globalization of innovative educational space» у Варненському економічному університеті, що знаходиться у Болгарії. Коли на власні очі спостерігаєш за науковим розвитком за кордоном, стає боляче за наукове життя в Україні. Через постійне недофінансування, великий відтік науковців ми втрачаємо науковий потенціал, тому можемо діагностувати стан науки в Україні як критичний. Але може бути і точка неповернення, коли ми повністю втратимо перспективу для розвитку».

Викладач, який допомагає побачити дисципліну зсередини

За час роботи викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Академії, Ірина Севрук неодноразово переконалася у тому, що наука незамінна під час викладацької діяльності, але пріоритет віддає останній.

«Для нас, як науково-педагогічного складу, наука має більше практичну, прикладну спрямованість. Якими б фундаментальними не були дослідження, вони мають бути спрямовані на забезпечення навчального процесу – це моя позиція».

Для Ірини Севрук, як для викладача з досвідом, головним є взаєморозуміння в аудиторії. На погляд доцента, викладач презентує зміст дисципліни, а якщо відсутній зв’язок, то й не буде якісного процесу навчання.

«Якщо ми говоримо про суспільні дисципліни, а особливо філософію, дуже важливо, щоб аудиторія разом із тобою проводила мисленнєвий процес – робота з проблемою, з’ясування сутності проблеми. Через інтелектуальні процедури аналізу ми навчаємо курсантів мислити та бачити сутність. На сьогодні, коли відкрито дуже багато джерел інформації, викладач стає тим інструментом, який надає можливість людині побачити дисципліну та її змістовну частину зсередини».

 

 

Все життя – любов до мудрості

 

Ірина Севрук переконана, якщо в людини немає бажання проникнути в сутність предмету чи події, якщо задовольнятися лише зовнішніми проявами і мати поверхову увагу, то з філософією такій особистості не по дорозі.

«Для мене філософія означає, перш за все, мудрість і любов до мудрості. Головне завдання філософа – дістатися до істини і побачити її як єдність істини, добра і краси».

Оскільки пані Ірина оптиміст, то й життєве правило має наповнене силою. Вона звикла ніколи не складати руки, а кожну прикру ситуацію розглядати як можливість отримати досвід.

«Ти стаєш на досвід прожиття цієї ситуації і крокуєш уперед. Я абсолютно впевнена в тому, якщо людина працює наполегливо, йде до своєї мети, то все в житті владнається. А ще, раджу молодим науковцям завжди бути самим собою та не втрачати гідність. Гідність як науковця, гідність як професіонала, гідність як людини». 

     

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ