НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

Гвардієць, знай свої права: порядок отримання статусу «член сім’ї загиблого»

Право на отримання статусу «член сім’ї загиблого» мають:

1) утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

2) один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

3) батьки;

4) діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

5) діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

6) діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Щоб отримати статус «член сім’ї загиблого», необхідно підготувати такий орієнтовний перелік документів (у різних регіонах перелік може відрізнятися):

1) довідку з військкомату, яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях;

2) довідку з управління пенсійного фонду про перебування на обліку (для пенсіонерів Міністерства оборони, МВС, СБУ);

3) довідку МСЕК померлого ветерана війни;

4) посвідчення померлого ветерана війни;

5) свідоцтво про смерть ветерана війни;

6) довідку з житлової організації про склад сім’ї «Форма 3» (для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей);

7) довідку МСЕК про інвалідність заявника (для дітей померлого, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття);

8) довідку з навчального закладу (для дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів);

9) паспорт заявника;

10) свідоцтво про народження заявника (для дітей померлого);

11) свідоцтво про народження померлого (для його батьків);

12) свідоцтво про одруження (для чоловіка або дружини померлого);

13) фотографію заявника 3×4.

Разом із вищенаведеним пакетом документів і заявою на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення необхідно звернутися до департаменту управління з питань праці та соціального захисту населення міських та районних рад і отримати посвідчення «Член сім’ї загиблого».

Обов’язок з оформлення та надання встановлених законодавством пільг та компенсацій членам сім’ї загиблих покладено на органи соціального захисту населення і підприємства, установи та організації відповідно до їх компетенції.

Для отримання пільг, які держава гарантує членам сім’ї загиблого, необхідні такі документи:

1) Паспорт заявника та членів сім’ї, які мають право на пільги.

2) Оригінал і копія ідентифікаційного номера заявника та членів сім’ї,  які мають право на пільги.

3) Довідка про склад сім’ї.

4) Оригінал і копія посвідчення «Член сім’ї загиблого».

5) Свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (за потреби).

Окрім вищенаведеного можуть знадобитися інші документи конкретно для отримання певної пільги.

Також відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» особам, які мають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені цим Законом, зокрема членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби (у тому числі членам сімей строкової служби), видаються посвідчення члена сім’ї (батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження служби у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року №379 «Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби».

Підставою для видачі посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті) чи пропажі безвісти військовослужбовця. Дітям військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, посвідчення видаються після досягнення ними 7-річного віку. Дітям, які не досягли цього віку, передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається одному з членів сім’ї військовослужбовця.

Видача посвідчень покладається на посадових осіб обласних військових комісаріатів.