НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

На оперативному, командно-штабному, гуманітарному факультетах та факультеті логістики Національної академії Національної гвардії України пройшло підведення підсумків за І півріччя та постановка завдань на ІІ півріччя 2021-2022 навчального року.

До навчально-методичних зборів на факультетах були залучені науково-педагогічні представники кафедр, які закріплені за відповідними факультетами, а також начальники курсів та курсові офіцери.

Так, на оперативному факультеті звернули увагу на методичну роботу, зокрема розширення провадження освітньої діяльності, наукову роботу, участь особового складу в стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля – 2021», командно-штабних навчаннях в Академії, виїзних практичних заняттях та бінарних заняттях. Розглянули й результати зимової сесії офіцерів денної форми та літньої сесії офіцерів заочної форми навчання, а також визначили відмінників навчання.

«На сьогодні головними завданнями, які стоять перед керівництвом факультету є проходження процедури ліцензування за освітньою програмою «Службово-бойова діяльність військових частин і з’єднань Національної гвардії України із забезпечення державної безпеки» за спеціальністю 251 Державна безпека, акредитація у наступному навчальному році освітньої програми «Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військових частин Національної гвардії України», – наголосив т.в.о. начальника факультету полковник Андрій Бухун. – Необхідно звернути увагу на організацію оперативних командно-штабних навчань, підсумкову атестацію випускників та військову практику».

Від факультету логістики доповідав т.в.о. начальника факультету підполковник Ярослав Павлов, який акцентував увагу на службово-бойовій діяльності особового складу факультету, методичній та науковій роботі. Окремо необхідно виділити реалізацію навчальної роботи на факультеті, а саме проведення польового виходу у вересні 2021 року, практичних, показових та бінарних заняттях, а також ремонтній практиці. У рамках доповіді підполковник Ярослав Павлов оголосив найкращих науково-педагогічних працівників, науковців та відмінників навчання. А наприкінці було окреслено основні завдання та шляхи подальшого розвитку освітнього процесу на факультеті логістики. Тоді як заступник начальника факультету логістики по роботі з особовим складом підполковник Дмитро Бондарєв розкрив питання роботи з особовим складом, стану військової дисципліни, морально-психологічного стану, військово-соціальної роботи, дозвілля особового складу та роботи кураторів.

На командно-штабному факультеті підсумки роботи підвів начальник факультету полковник Володимир Антонець. Під час доповіді основна увага зосереджувалася на навчальній роботі, зокрема за І півріччя було проведено 12 бінарних занять, до яких залучались інструктори з розвитку офіцерського складу операції UNIFIER. Щодо методичної роботи, за навчальний період на командно-штабному факультеті було проведено: 29 відкритих занять, 20 показових, 6  інструкторсько-методичних занять,  8 міжкафедральних нарад, 4 методичних нарад та семінарів, 5 лекцій та доповідей з методики навчання. Прокоментовано й наукову роботу. А насамкінець, було доведено інформацію про курси, які мають найвищий рівень навчання, визначено передові підрозділи та затверджено відмінників навчання командно-штабного факультету. 

«Пріоритетним напрямком для офіцерів та службовців факультету слід вважати професійну та методичну підготовку. Одним із головних завдань також є організація підготовки випускників до підсумкової атестації, – зазначив полковник Володимир Антонець. – Для успішної діяльності важливо забезпечити реалізацію пропозицій департаментів, самостійних відділів та служб Головного управління НГУ щодо уточнення компетентностей випускника Академії Національної гвардії у навчальному процесі. Переконаний, продовжуючи продуктивну роботу, результат діяльності факультету матиме високий показник».

 Навчально-методичні збори гуманітарного факультету відкрив начальник факультету полковник Сергій Іщенко. На самому початку зборів була акцентована увага на навчальній роботі, зокрема наведено порівняльні результати зимової сесії у 2020 та 2021 роках. Не залишилася осторонь і методична робота, адже на гуманітарному факультеті провели 20 бінарних занять, 15 відкритих, 19 показових, 19 інструкторсько-методичних занять та 31 лекцію та доповідь. Вагому роль на факультеті відіграє проведення наукової роботи, тож була висвітлена кількість показників науково-педагогічних працівників кафедр, які закріплені за факультетом. Також було визначено кращих науково-педагогічних працівників факультету, кращих методистів, призерів Міжнародного мовно-літературного конкурсу, переможців міських олімпіад та відмінників навчання.  

Не менш важливими стали й завдання із організації освітнього процесу на гуманітарному факультеті в 2021/2022 навчальному році, організація стажування та практик особового складу, а також проведення атестації здобувачів вищої освіти.        

Завершаться навчально-методичні збори вже завтра, розширеним засіданням вченої ради Національної академії Національної гвардії України.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ