НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ


 

Телефон довіри (044) 226-22-52

Протягом двох днів у центрі культури Київського інституту НГУ пройшов перший науково-практичний семінар на тему: «Актуальні проблеми правового регулювання функціонування сектору безпеки і оборони в умовах особливого періоду».

У заході прийняли участь наукові, науково-педагогічні працівники та курсанти Київського інституту НГУ, представники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Військового інституту та Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

У ході зустрічі обговорювались: стан та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення національної безпеки держави як конституційно-правового інституту; сучасні тенденції розвитку законодавства з питань функціонування суб’єктів сектору безпеки і оборони держави та шляхи розвитку законодавства з питань функціонування системи демократичного цивільного контролю за діяльністю суб’єктів сектору безпеки та оборони України; питання розвитку військово-соціального законодавства в сучасних умовах; психологічні, філософсько-соціологічні та інші загальногуманітарні аспекти розвитку правовідносин у галузі національної безпеки.

Всі учасники семінару мали можливість поставити запитання до доповідачів та отримати конструктивні відповіді.

Завершився семінар секційними засіданнями та підсумковим пленарним засіданням, під час якого сторони обговорили напрями подальшої міжвузівської співпраці.

Служба інформації та комунікації КІНГУ