НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Офіцери Національної гвардії України, які планують навчатися на оперативному факультеті Національної академії Національної гвардії України складають комплексний вступний іспит за спеціальністю.

Основними вимогами під час складання іспиту є вміння гвардійців застосовувати військово-теоретичні знання та положення нормативних документів. Важливою також є розробка плануючих, облікових і звітних документів. У окремих випадках звертається увага на службово-бойове застосування підрозділів Національної гвардії України. Відповіді, в даному випадку, повинні бути аргументовані, а матеріал логічно й послідовно викладений у короткий проміжок часу.

Голова підкомісії вступного випробування за спеціалізацією «Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військових частин Національної гвардії України» начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення, доктор наук з державного управління, професор полковник Сергій Бєлай зазначив, що до складання іспиту військовослужбовці підійшли досить ретельно.

«Комплексний вступний іспит має за мету перевірити рівень сформованості знань, умінь та навичок кандидатів на вступ. Під час відповідей кожного з офіцерів ми звертали особливу увагу на знання правових і організаційних засад службово-бойової діяльності Національної гвардії, вимог керівних документів, змісту тактики дій підрозділів, концептуальних засад роботи з особовим складом, основ морально-психологічного забезпечення бойової і мобілізаційної готовності гвардії та виконання службово-бойових завдань за призначенням, основ керівництва морально-психологічного забезпечення, а також на багато інших питань, – наголосив полковник Сергій Бєлай. – За моїми спостереженнями, військовослужбовці показали досить високий рівень кваліфікованості. Відповідями гвардійців залишився задоволений, але від деяких хотілося б більше впевненості».

Планує отримати ступінь офіцера оперативного рівня й старший помічник начальника відділу підготовки підрозділів Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів НГУ військової частини 3070 капітан Денис Датчук. Офіцер – випускник Академії 2016 року. Цього року капітан бажає вступити на денну форму навчання за спеціальністю Військове управління (за видами збройних сил).   

«Перше запитання мого екзаменаційного білету стосувалося порядку роботи командира батальйону щодо організації охорони об’єкта, прийняття рішення командиром батальйону та переліку завдань, які входять до обов’язків командира батальйону на добу. Друге питання полягало в нанесенні схеми оборони району механізованим батальйоном. А під час відповіді на третє запитання потрібно було розкрити  порядок підготовки рядового особового складу, а також призначення спеціальних засобів Національної гвардії України, – детально розповів капітан Денис Датчук. – Доволі високий рівень уваги приділив відповіді на друге навчальне питання, адже потрібно було наносити схематичні знаки, відпрацьовувати схему застосування вогню тощо. Під час підготовки до комплексного іспиту читав бойові статути, керівні документи. Якщо з ними постійно працюєш та здійснюєш підготовку особового складу, то екзаменаційні питання не викличуть складнощів. Більше того, останнім часом займаюся підготовкою підрозділів до рівня роти, а знання із підготовки підрозділів до рівня батальйону отримав ще в Академії, тоді у нас викладав полковник Андрій Чухлатий. Звісно, під час іспиту було присутнє переживання, але сподіваюся, що в мене все вийшло».

 

Вже завтра на військовослужбовців чекає складання вступних випробувань із іноземної мови.

 

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ