Wednesday, 24 February, 2021 - 22:00

Нормативна база

Конституція https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закони України

Про Національну гвардію України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18

Про національну безпеку України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Про військовий обов'язок і військову службу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14

Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14

Про Стройовий статут Збройних Сил України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-14

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14

Про правовий режим надзвичайного стану https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

Про правовий режим воєнного стану https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

Про оборону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

Про Національну поліцію https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Про інформацію https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 Про доступ до публічної інформації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 

Укази Президента України

від 10.12.2008 № 1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008

від 10 серпня 2012 року № 470 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Національної гвардії України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470/2012

від 28.03.2014 №346 «Питання головного органу військового управління Національної гвардії України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346/2014

від 12.05.2014 № 464 «Про символіку Національної гвардії України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464/2014

від 18.03.2015 № 148 «Про День Національної гвардії України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148/2015

від 03.05.2017 № 126 «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126/2017

від 5 травня 2020 року № 166/2020 «Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» https://www.president.gov.ua/documents/1662020-33565

 

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF

від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF

від 03.08.2006 № 1081 «Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2006-%D0%BF

від 28.05.2008 № 499 «Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2008-%D0%BF

від 27.04.2011 № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2011-%D0%BF

від 01.08.2012 № 702 «Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2012-%D0%BF

від 20.03.2013 № 164 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2013-%D0%BF

від 22.05.2013 № 358 «Деякі питання фінансового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії та поліцейських, включених до складу національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/358-2013-%D0%BF

від 26.06.2013 № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2013-%D0%BF

від 25.12.2013 № 975«Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF

від 13.08.2014 № 338 «Про затвердження переліку спеціальних вантажів, які підлягають охороні та обороні Національною гвардією України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2014-%D0%BF

від 12.11.2014 № 628 «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні Національною гвардією» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/628-2014-%D0%BF

від 19.08.2015 № 611 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-2015-%D0%BF

від 12.08.2015 № 581 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2015-%D0%BF

від 02.09.2015 № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2015-%D0%BF

від 25.11.2015№ 971«Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2015-%D0%BF

від 20.01.2016 № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2016-%D0%BF

від 02.03.2016 № 155 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2016-%D0%BF

від 16.03.2016 № 178 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-2016-%D0%BF

від 19.10.2016№ 718 «Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/718-2016-%D0%BF

від 30.11.2016 № 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/884-2016-%D0%BF

від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF

від 01.12.2017 № 902 «Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2017-%D0%BF

від 20.12.2017 № 1024 «Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2017-%D0%BF

від 27 листопада 2017 року №1416-р «Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом "єдине здоров’я" на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-zabezpechennya-biologichnoyi-bezpeki-1416-271119

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

від 02.07.2014 № 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній службі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80

від 01.02.2017 № 100-р «Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на період до 2020 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-2017-%D1%80

від 27 листопада 2017 року №1416-р «Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом "єдине здоров’я" на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-zabezpechennya-biologichnoyi-bezpeki-1416-271119

 

Накази МВС

від 28.07.2007№ 278«Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей житлових приміщень», зареєстровано в Міністерствіюстиції України15.08.2007 за № 942/14209 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0942-07

від 06.04.2009№ 150«Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України»зареєстровано в Міністерстві юстиції України30.04.2009 за № 389/16405 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-09

від 17.06.2009 № 264 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України16.07.2009 за № 649/16665 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0649-09

від 09.04.2014 № 300 «Про затвердження Інструкції з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України для проходження підготовки, зборів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 за № 471/25248 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-14

від 16.06.2014 № 567 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України03.07.2014 за № 729/25506 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0729-14

від 16.06.2014 № 566 «Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.07.2014 за № 730/25507 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-14

від 03.07.2014 № 625 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України17.07.2014 за № 830/25607 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0830-14

від 16.07.2014 № 681 «Про затвердження Положення про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України31.07.2014 за № 890/25667 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-14

від 22.07.2014 № 713«Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України06.08.2014 № 934/25711 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-14

від 23.07.2014 № 719 «Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям), льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та водіям автотранспортних засобів Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України08.08.2014 за № 939/25716 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-14

від 05.08.2014 № 772 «Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України08.10.2014 за № 1213/25990 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1213-14

від 05.08.2014 № 771 «Про затвердження переліків посад та умов зарахування військовослужбовцям військових частин та підрозділів (загонів) Національної гвардії України вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України15.08.2014за № 986/25763 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0986-14

від 11.08.2014 № 804 «Про відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2014 № 989/25766 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-14

від 30.09.2014 № 1008 «Про затвердження Положення про авіаційні військові частини Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.10.2014 за № 1274/26051 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1274-14

від 13.10.2014 № 1067 «Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.10.2014 за № 1375/26152 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1375-14

від 30.12.2014№ 1414 «Про затвердження Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, працівників авіації Національної гвардії України, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 – загальновійськова»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2015 за № 49/26494 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0049-15

від 15.01.2015 № 36 «Про затвердження Інструкції про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексузареєстровано в Міністерстві юстиції України» 28.01.2015 за № 91/26536 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-15

від 27.03.2015 № 339 «Про затвердження Положення про об’єднаний вузол зв’язку Національної гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 411/26856 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0411-15

від 27.05.2015 № 621 «Про затвердження Положення про спортивний клуб Національної гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 за № 692/27137 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-15

від 03.06.2015 № 643 «Про затвердження Положення про службу озброєння Національної гвардії України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.06.2015 за № 733/27178 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0733-15

від 14.07.2015 № 856 «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України29.07.2015 за № 916/27361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0916-15

від 29.07.2015 № 916 «Про деякі питання медичного забезпечення Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України18.08.2015 за № 1000/27445 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-15

від 14.09.2015 № 1118 «Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.09.2015 за № 1169/27614 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1169-15

від 06.11.2015 № 1384 «Про затвердження Положення про технічне забезпечення зв’язку в Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2015 за № 1499/27944 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1499-15

від 02.02.2016 № 74 «Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України01.03.2016за № 320/28450 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-16

від 02.03.2016№ 148«Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або проведення антитерористичної операції», зареєстровано в Міністерстві юстиції України17.03.2016за № 403/28533 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-16

від 24.03.2016 № 205 «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 557/28687 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0557-16

від 27.05.2016 № 431 «Про затвердження Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.06.2016 за № 862/28992 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0862-16

від 30.06.2016 № 565 «Про затвердження Інструкції з висотної підготовки підрозділів Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за № 1043/29173 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-16

від 20.07.2016 № 692 «Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України16.08.2016за № 1140/29270 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1140-16

від 25.07.2016 № 709 «Про затвердження Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань», зареєстровано в Міністерстві юстиції України22.08.2016 за № 1161/29291 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1161-16

від 10.08.2016№ 773«Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України07.09.2016 за № 1223/29353 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16

від 22.08.2016 № 859 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події», зареєстровано в Міністерстві юстиції України14.09.2016 за № 1254/29384 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1254-16

від 02.12.2016 № 1282 «Про затвердження Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України16.01.2017 за № 38/29906 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0038-17

від 08.12.2016№ 1285 «Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України19.01.2017 за № 80/29948 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17

від 19.12.2016 № 1313 «Про затвердження Положення про організацію експлуатації бронетанкового озброєння та техніки, іншого майна номенклатури бронетанкової служби Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2017 за № 59/29927 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0059-17

від 17.01.2017№ 25 «Про затвердження Порядку списання військового майна в Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2017 за № 214/30082 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-17

від 30.01.2017№ 73 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2017 за № 248/30116 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-17

від 16.03.2017 № 234 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків вищезазначених військовослужбовців, військових посад Національної гвардії України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), та порядку заміщення в мирний час окремих військових посад у Національній гвардії України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2017 за № 455/30323 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0455-17

від 07.06.2017№ 475«Про речове забезпечення Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.06.2017 за № 797/30665 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0797-17

від 18.07.2017№ 599 «Про затвердження Інструкції про особливості направлення військовослужбовців Національної гвардії України в службові відрядження в межах України та за кордон», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.08.2017 за № 975/30843 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0975-17

від 23.08.2017№ 726 «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2017за № 1166/31034 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-17

від 01.09.2017№ 749 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1169/31037 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1169-17

від 03.03.2018№ 172 «Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2018 за № 317/31769 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-18

від 13.03.2018№ 188 «Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у Національній гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2018за № 396/31848 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-18

від 15.03.2018№ 200 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2018 за № 405/31857 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0405-18

від 01.10.2018№ 802«Про затвердження Порядку організації взаємодії Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України під час забезпечення захисту державного кордону України в мирний час», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2018за № 1188/32640 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1188-18

від 17.09.2018 № 760«Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2018 за № 1152/32604 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1152-18

від 10.10.2018№ 824 «Про впорядкування пільгового обчислення вислуги років деяких категорій військовослужбовців Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України30.10.2018 за №1236/32688 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-18

від 16.10.2018№ 833 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними в Національній гвардії України»,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2018№ 1254/32706 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1254-18

від 06.11.2018№ 887 «Про затвердження Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.11.2018за № 1339/32791 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1339-18

від 20.12.2018№ 1036 «Про затвердження Положення про загони спеціального призначення Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2019за № 21/32992 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-19

від 07.02.2019№ 90 «Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2019 за № 189/33160 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-19

від 31 липня 2019 року № 639 «Про участь національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1088-19

від 24 грудня 2019 року № 1089 «Про затвердження Інструкції про організацію та несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0195-20

від 29 квітня 2020 року № 367 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України та тарифного переліку штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - спеціалістами штатних військових оркестрів Національної гвардії України». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0434-20

 

 

 

Нормативно-правові акти НГУ

 

від 10.09.2019 № 478 Наказ командувача Національної гвардії України «Про формування шифру органу, підрозділу Національної гвардії України в системі МВС та коду послуги»