НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Викладання навчальних дисциплін «Методологія і організація наукових досліджень з морально-психологічного забезпечення у Національній гвардії України» та «Технології управління конфліктами» неможливе без обміну практичним досвідом посадових осіб різних ланок управління. Також без застосування матеріальної бази та інтелектуального потенціалу науково-дослідних підрозділів Академії. Відтак, з офіцерами, які навчаються на оперативному факультеті Академії, протягом тижня проводилися бінарні заняття.

Зі слухачами-магістрами було проведено заняття за участю фахівця науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України (НГУ). А саме, старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ майора Максима Байди. Керував заняттям начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення доктор наук з державного управління, професор полковник Сергій Бєлай.

«Головною метою проведення бінарного заняття є вибір та обґрунтування здобувачами інструментарію для написання майбутніх магістерських робіт, – наголосив полковник Сергій Бєлай. – Офіцери, які навчаються за освітньою програмою «Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військових частин НГУ», під час проведення наукових досліджень у рамках написання магістерських робіт, повинні вміти грамотно використовувати програмні продукти. Тому, бінарне заняття й проводиться на базі науково-дослідної лабораторії психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії України».

У рамках одного із занять застосовувався програмний продукт, що розроблений представниками науково-дослідного центру. Зокрема, автоматизований психодіагностичний комплекс.

«З його допомогою у підрозділах військових частин Національної гвардії України проводяться психологічні тести за різними методиками, – розповів слухач магістратури майор Ярослав Зінков. – Це надає можливість отримати інформацію про тип особистості, можливі залежності, взаємовідносини з колективом та інші емпіричні данні, що є вкрай необхідним для проведення наукових досліджень».

Бінарне заняття також проводилося старшим викладачем кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення полковником Володимиром Васищевим спільно із заступником начальника відділу Євроатлантичної інтеграції (координатором з гендерних питань) Академії підполковником Русланом Мусевичем та старшим інспектором відділу Євроатлантичної інтеграції Марією Ушаковою. Так, слухачі 2-го року навчання розглядали гендерні конфлікти та їх профілактику.

«Гендерні конфлікти – це конфлікти, спричинені протиріччями між нормативними уявленнями про особливості поведінки чоловіків та жінок, а також небажанням або неможливістю особистості чи групи людей відповідати цим уявленням (вимогам), – зазначив підполковник Руслан Мусевич. – Будь-який гендерний конфлікт базується на статево-рольовій диференціації, що існує у будь-якому суспільстві».

Особливу увагу було направлено на набуття теоретичних знань та формування практичних навичок офіцерів по роботі з особовим складом із питань профілактики гендерних конфліктів у підрозділах та військових частинах Національної гвардії України.

«Залучення до проведення заняття фахівців з гендерних питань, які мають достатній досвід та фахову підготовку, безсумнівно, підвищило якість заняття, зробивши його більш інформативним та ефективним, – прокоментував полковник Володимир Васищев. – Такі заняття йдуть тільки на користь слухачам, адже вони спонукають до обміну досвідом та кращому засвоєнню знань».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ