НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Телефон довіри (044) 226-22-52

Офіцери Національної гвардії, Збройних сил України та інших військових формувань, які планують вступити до оперативного факультету Академії Нацгвардії, склали єдиний вступний іспит з іноземної мови. Всього іспит склали 82 та 236 офіцерів відповідно. З них 15 військових складали французьку, 37 – німецьку та 270 – англійську мову. Цього року офіцери складали єдиний вступний іспит з іноземної мови вперше.

Тестові завдання до іспиту розроблені Українським центром оцінювання якості освіти. Кандидати на вступ повинні відповісти на 42 запитання. Результати визначаються за шкалою від 100 до 200 балів. Для прохідного результату офіцер повинен набрати не менше 10-ти правильних відповідей. На виконання тесту відводиться 60 хвилин.

«Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Участь у іспиті беруть особи, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня магістра. У Програмі враховано особливості англійської, німецької та французької мов, – розповіла старший офіцер відділу методичного забезпечення навчального процесу майор Ангеліна Верба. – Оцінювання здійснюється із врахуванням мовленнєвої компетентності в читанні, а також звертається увага на мовні, лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених Програмою».

Єдиний вступний іспит складається із двох частин – читання та використання мови. Головна мета читання – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати, розуміти автентичні тексти, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного та робити висновки на основі прочитаного за визначений проміжок часу.

Основною метою частини використання мови є виявлення рівня сформованості мовленнєвих, граматичних і лексичних компетентностей. Кандидат повинен аналізувати й зіставляти інформацію, правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури, а також встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.

«Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови були доволі нелегкими. Я складала англійську мову. Хоча в повсякденному житті вільно розмовляю англійською мовою, але під час відповіді на питання потрібно було максимально сконцентруватися та зібрати всі свої знання у єдине ціле, – зазначила старший лейтенант Вікторія Куруч. – Незважаючи на складність завдань, сподіваюся, що отримаю позитивний результат».

Результати тестування будуть оголошені військовослужбовцям Національної гвардії вже сьогодні. Офіцерам Збройних сил України та інших військових формувань результати будуть доведені завтра, перед початком наступного іспиту.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ