Середа, 14 Листопад, 2018 - 21:47

Проходження служби

 

 

За військовослужбовцями строкової військової служби і військовозобов’язаними при прийнятті на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата.

Військовозобов’язаним, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають, з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби.
Для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлено такі строки вислуги у військовому званні:
•    солдата – не встановлюється;
•    старшого солдата – не встановлюється (це військове звання може бути присвоєно в порядку заохочення, відповідно до Дисциплінарного статуту Зборйних сил України);
•    молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта, старшини – 1 рік;
прапорщика – 3 роки.

        Чергове військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.
         
        Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.
Для військовослужбовців сержантського та старшинського складу строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування їх до списків особового складу військової частини. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких осіб у військовому званні до звільнення в запас.

 


ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, які проходять військову службу за контрактом, становить 7000 гривень на місяць. Зазначений щомісячний розмір під час проходження служби збільшується у зв’язку з призначенням на посади з вищим тарифним розрядом, присвоєнням чергового військового звання, встановленням надбавки за вислугу років, а також з особливостями проходження служби.

 

Крім того, передбачені наступні виплати:

-допомога для оздоровлення (один раз на рік);

-матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (один раз на рік в межах затверджених асигнувань);

- одноразова грошова допомога після укладення першого контракту в таких розмірах:

особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;

особам сержантського і старшинського складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;

особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.

 

 

РОЗКВАРТИРУВАННЯ
        Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та члени їх сімей можуть бути зараховані на квартирний облік у разі, якщо вони потребують поліпшення житлових умов, після прийому на військову службу, протягом одного місяця з моменту подання рапорту на ім’я відповідної посадової особи та винесення рішення житлово-побутової комісії військової частини.
        Відповідно до частини першої пункту 1 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та члени їх сімей забезпечуються жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, установлених Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
        Крім цього, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями.
        У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках.
 

ПРОДОВОЛЬЧЕ ТА РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
        Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
        Військовослужбовці військової служби за контрактом забезпечуються харчуванням за рахунок держави під час несення бойового чергування, варти, у разі призначення до складу добового наряду, а також під час перебування в навчальних військових частинах (центрах) або таборах для відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки.
        Військовослужбовцям військової служби за контрактом речове майно видається за рахунок держави.
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
        Відповідно до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям Національної гвардії України надається безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах Національної гвардії України (2 госпіталях, 3 об’єднаних (гарнізонних) медичних пунктах, 41 медичному пункті управлінь ТрК, бригад, полків, батальйонів) та у медичних закладах системи охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.
        Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи. За відсутності за місцем проходження військової служби відомчих медичних закладів чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я, військово-медичними закладами інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за рахунок Національної гвардії України.
        Право на обслуговування у відомчих закладах системи охорони здоров’я також зберігається за особами, які мають статус ветерана військової служби, та за військовослужбовцями, звільненими з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби. Санаторно-курортне лікування, оздоровлення та реабілітація військовослужбовців, службовців Національної гвардії України та членів їх сімей здійснюється на власній лікувально-оздоровчій базі, яка включає чотири медичні санаторно-курортні заклади.
 

ВІДПОЧИНОК
        Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України (за винятком військових навчань, бойових стрільб та бойового чергування, несення служби в добовому наряді та інших заходів, пов’язаних із забезпеченням боєготовності військових частин, які здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу). Для військовослужбовців за контрактом встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
        Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов’язків.
        Військовослужбовцям, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня.
ВІДПУСТКИ
Тривалість щорічної основної відпустки встановлено залежно від вислуги в календарному обчисленні:
•    до 10 років – 30 календарних днів;
•    від 10 до 15 років – 35 календарних днів;
•    від 15 до 20 років – 40 календарних днів;
•    понад 20 календарних років – 45 календарних днів.
        За бажанням військовослужбовців (крім курсантів ВВНЗ), щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів.
Військовослужбовцям за контрактом також надаються:
•    додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов’язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я (тривалістю до 15 календарних днів), відповідно до порядку визначеного Кабінетом Міністрів України;
•    інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законом.
 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТ
        Командування Національної гвардії України приділяє особливу увагу розвитку фізичної підготовки і спорту як важливого чинника високої боєздатності підрозділів, професіоналізму та здорового способу життя військовослужбовців.
        У Національній гвардії України успішно розвиваються професійно-прикладні види спорту – боротьба (дзюдо, самбо), рукопашний бій, універсальний бій, стрільба з бойової зброї, легкоатлетичний крос, офіцерське триборство, гирьовий спорт.
        Якщо військовослужбовець або кандидат на військову службу уже досягнув серйозних успіхів (наприклад, має звання майстра спорту України), то за наявності вакансій його може бути зараховано до навчально-спортивного підрозділу при управлінні одного з територіальних командувань НГУ. Військовослужбовці цих підрозділів входять до складу збірних команд НГУ  з професійно-прикладних та ігрових видів спорту і захищають честь гвардії на Всеукраїнських спортивних іграх, чемпіонатах Європи та світу серед поліцейських та інших змаганнях. Військовослужбовці – члени національних збірних з олімпійських видів спорту проходять службу в спортивному клубі Національної гвардії України.
        Саме контрактниками НГУ починали свою кар’єру чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор, Герой України майор Яна Клочкова, призер чемпіонату світу з біатлону капітан Андрій Дериземля, переможці та призери Олімпіади в Пекіні штангістка лейтенант Ольга Коробка, веслувальниця молодший лейтенант Інна Осипенко-Радомська, легкоатлетка молодший лейтенант Наталія Добринська.
        Наразі службу за контрактом у НГУ проходять чемпіон Європи зі стрибків у воду солдат Ілля Кваша, призери чемпіонату України з боксу солдати Денис Пояцика і Олександр Ключко та багато інших відомих спортсменів.

 

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ НА КОНТРАКТНУ СЛУЖБУ

       У м. Києві на вул. Костянтинівській, буд. 5 почав працювати відділ комплектування НГУ військовослужбовцями військової служби за контрактом.

       Інтерактивний центр прийому на контрактну службу у Нацгвардію – принципово новий підхід до спілкування з громадянами. У центрі працюють офіцери з комунікацій, психологи, юристи та інші фахівці, які ведуть пошук контрактників, здійснюють первинну вербувальну роботу і відбір громадян на контракт.

      Також спеціалісти центру ведуть роботу з абітурієнтами, як хочуть навчатися у вищих навчальних закладах – Національній академії НГУ в Харкові та на Факультеті підготовки фахівців для підрозділів Національної гвардії України у Навчально-науковому інституті №3 у Києві.

      На сайті Національної гвардії кожен охочий стати контрактником може заповнити анкету і поставити питання, які його цікавлять. Група фахівців працює з заповненою анкетою, розміщеною на сайті.

 

Контактний тел:

 

м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 5, тел: (044)-462-58-99, (066)-736-12-39, (063)-235-82-09;

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, тел. (063)-236-02-22, (048)-705-34-00;

м. Львів, вул. Стрійська, 146, тел. (063)-313-30-03; (032)-264-53-47, (063)-239-85-58;

м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 46, тел. (063)-317-01-65, (056)-767-57-47 056 766 22 39;

м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, тел: (057)-315-02-97, (063)-317-00-82, (057)-315-04-00;