П'ятниця, 29 Травня, 2020 - 03:45

Облік публічної інформації

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

·   Про Національну гвардію України

·   Про Національну поліцію України

·   Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави

·   Про військовий обов'язок і військову службу

·   Про боротьбу з тероризмом

·   Про правовий режим надзвичайного стану

·   Про правовий режим воєнного стану

·   Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

·   Про оборону України

·   Про правовий режим майна у Збройних Силах України

·   Про господарську діяльність у Збройних Силах України

·   Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

·   Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

·   Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України

·   Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

·   Про інформацію

·   Про доступ до публічної інформації

·   Про запобігання корупції

 

 ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

·   Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі

·   УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

·   Про День Національної гвардії України

·   Питання головного органу військового управління Національної гвардії України

·   Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

·   Про Антитерористичний центр

·   Про символіку Національної гвардії України

·   Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної

·   Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України

 

 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

·   Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період

·   Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України

·   Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу...

·   Про затвердження Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами...

·   Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах

·   Про затвердження переліку спеціальних вантажів, які підлягають охороні та обороні Національною гвардією України

·   Про затвердження зразків форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців Збройних Сил...

·   Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил

·   Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил

·   Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу...

·   Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил...

·   Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво ...

·   Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними...

·   Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час

·   Про віднесення посади головного спеціаліста Головного управління Національної гвардії України до п’ятої категорії посад ...

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

·   Про затвердження переліку військового майна внутрішніх військ МВС, яке може бути відчужено

·   Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ:

·   Про затвердження Інструкції про порядок комплектування військових частин резервістами в особливий період

·   Про затвердження Інструкції з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин НГУ...

·   Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України

·   Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України

·   Про затвердження схем посадових окладів за посадами офіцерського складу Національної гвардії України

·   Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів НГУ

·   Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні ...

·   Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів НГУ

·   Про затвердження Положення про підрозділи (загони) спеціального призначення Національної гвардії України

·   Про затвердження Положення про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України

·   Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв...

·   Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ...

·   Про затвердження переліків посад та умов зарахування військовослужбовцям військових частин та підрозділів (загонів) НГУ

·   Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України

·   Про впорядкування питання грошового забезпечення деяких категорій військовослужбовців Національної гвардії України

·   Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України

·   Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії України...

·   Про затвердження Положення про авіаційні військові частини Національної гвардії України

·   Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України

·   Про затвердження Положення про організацію військово-шефської роботи в системі Міністерства внутрішніх справ України

·   Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям НГУ

·   Про затвердження Інструкції про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями НГУ військово-спортивного комплексу