П'ятниця, 3 Квітня, 2020 - 06:20
05 Лип 2018

Впровадження ґендерного підходу в управлінській діяльності НГУ

Відповідно до впровадження принципів рівності в НГУ та на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки, мир, безпека» 4 липня 2018 року представниками Служби з ґендерної інтеграції Головного управління НГУ були проведені трьохгодинні тренінги щодо впровадження ґендерного підходу в управлінській діяльності з командуванням Головного управління НГУ, начальниками територіальних управлінь, начальниками Національної академії та навчальних центрів, командирами частин та їх заступниками, які приймали участь у зборах в Навчальному центрі Національної гвардії України.

 

Метою тренінгу було підвищення ґендерної обізнаності командирів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами, що регулюють ґендерну рівність та напрямками впровадження. Завданням тренінгу було: пояснити основи концепції ґендерної теорії, ознайомити з основними положеннями законодавчої бази України та міжнародної спільноти по забезпеченню рівних прав чоловіків та жінок, розкрити причини дискримінації чоловіків та жінок у секторі оборони та ґендерні проблеми професійних відносин і особливості становлення професійної кар’єри чоловіків та жінок під час несення військової служби, відпрацювати шляхи інтегрування ґендерних питань у військову реформу.

 

Незважаючи на певні труднощі сприйняття нової тематики командири дійшли до наступних висновків:

  • питання політики ґендерної рівності – це питання розвитку людини та захисту її прав;
  • з появою жінок на службі (і не лише на «звичних» посадах) в традиційно патріархальній структурі необхідність переглядати умови праці та логістичні питання для жінок, несуть покращення цих умов і для чоловіків;
  • необхідність проводити додаткові заходи для підвищення самооцінки та професійних навичок жінок, які бажають займати відповідні військові посади; актуальним є навчання жінок-військовослужбовців навичкам лідерства для підвищення їх психологічної конкурентоспроможності;
  • необхідність проведення інформаційних кампаній щодо важливості та перспектив впровадження принципу ґендерної рівності, популяризації міжнародного досвіду;
  • необхідність при бюджетному плануванні враховувати потреби жінок (побудова туалетів, душових, спальних місць, форма для жінок, тощо);
  • великий вплив на службу та світосприйняття мають стереотипні патріархальні уявлення щодо характеристик та поведінки як чоловіків, так і жінок, що можуть призводити до випадків ґендерної дискримінації та сексуальних домагань – тому знову ж відмічаємо важливість ґендерної освіти, інформування та первинних ґендерних лікбезів для військовослужбовців всіх категорій та рівнів.

 

«Сьогодні командир це перш за все військовий лідер та професіонал, який має в своїй роботі керуватися принципами відповідальності, переконливості, професіоналізму, демократизму та толерантності. І все це вимагає від військового керівника розвитку численних професійних компетенцій, в тому числі і ґендерної компетенції. Подібні навчання на регулярній основі є вкрай необхідні, оскільки у фокусі трансформаційних реформ, які проводяться в секторі безпеки, інтеграція ґендерних аспектів має велике значення. Це сприятиме відповідності сучасним вимогам проведення військових операцій, реалізації потенціалу НГУ з точки зору укомплектування особовим складом і боєздатності, а також підтримання високого рівня професіоналізму», - зазначив начальник служби з ґендерної інтеграції управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України.

 

«Спочатку, з’ясувалося, що певна кількість командирів не розуміють що таке права людини або ж трактують це стереотипно на «свій лад» («не буде жінок, не буде проблем»), порушуючи цим самим принцип поваги до прав та гідності. Тому, важливою є ґендерна освіта саме для командирів. Адже будь-який запал та бажання змінити ситуацію, вирішити системно впровадження ґендерного підходу в діяльності НГУ можуть згаснути. Нерозуміння суті політики ґендерної рівності стає перепоною до її впровадження. Це ніби б’єшся в зачинені двері. Тому необхідно вести діалог, навчати, інформувати та пояснювати», - прокоментувала ґендерна експертка Орловська Наталія.

 

По закінченню тренінгу було проведено письмове опитування з метою визначення рівня засвоєння навчального матеріалу та виявлення проблемних питань, пов’язаних з ґендерною складовою, які існують у військових частинах НГУ та шляхів їх вирішення. В ході аналізу отриманих відповідей було встановлено, що основна кількість командирів частин та їх заступників (83 %) вважає тему впровадження ґендерного підходу в управлінській діяльності не тільки актуальною, але й необхідною, і близько 17 % учасників тренінгу вважає дану тему неважливою та недоцільною на даний час.

 

На питання важливості впровадження ґендерної політики в діяльності НГУ, командири частин та їх заступники запропонували свої ідеї щодо доцільності інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а саме:

  • врахування різних потреб безпеки, що залежать від багатьох індивідуальних факторів, а також потреб захисту від ґендерного насильства;
  • врахування динамічності потреб сектора безпеки як в різноманітності завдань, так і в протидії ґендерному насильству проти мирного населення та в середовищі військовослужбовців;
  • забезпечення репрезентативного складу працівників і працівниць сектору безпеки;
  • посилення демократичного громадянського контролю над складовими сектору безпеки і оборони.

 

«Для багатьох учасників стало відкриттям схожість ґендерного підходу з кризовим менеджментом, що завдяки комплексному підходу є практикою врахування потреб та досвіду жінок і чоловіків під час розробки, впровадження, моніторингу та оцінки політик та програм, тому що він ставить людину у центр процесу формування політики. Якщо в секторі безпеки представлені паритетно жінки і чоловіки, він має більшу довіру населення, діє ефективніше через доступ до ширшого кола навичок і досвіду. Жінки часто приносять в роботу сектору кращі комунікаційні навички, здатність ефективніше знижувати рівень напруження у насильницьких ситуаціях та мінімізувати застосування сили. Важливість прививати цінності прав людини якомога з вищого рангу керівної ланки», - резюмує результати навчання офіцер служби з ґендерної інтеграції Старікова Олена.

 

 

Служба з ґендерної інтеграції управління кадрової роботи ГУ НГУ