Неділя, 29 Березня, 2020 - 20:57
11 Лис 2019

Навчальні тренінги з підвищення ґендерної компетентності керівного складу підрозділів Національної гвардії України

Ґендерна компетентність військового професіонала – це обізнаність у сфері ґендерної політики держави та здатність організовувати практичну професійну діяльність з позиції забезпечення рівності та рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військовій діяльності та безпосередньому соціальному оточенні.

 

Велике значення для підвищення рівня ґендерної обізнаності та компетентності мають навчальні заходи, які проводяться для військовослужбовців як фахівцями служби з ґендерної інтеграції ГУ НГУ, так і залученими фахівцями з ґендерної тематики.

 

5 листопада 2019 року радниця командувача Національної гвардії України службовець Наталя Орловська та офіцер служби з ґендерної інтеграції молодший лейтенант Ірина Пучкова провели навчальний тренінг для представників керівного складу військової частини 3066 та Північного територіального управління. Також до тренінгу долучились представники з кадрових органів, психологічної та юридичної служб, вузла зв’язку, служби з організації громадського порядку, заступники командирів батальйонів по роботі з особовим складом та капелан.

 

Метою тренінгу було ознайомити військовослужбовців з основними складовими ґендерного підходу та практиками поведінки задля подолання традиційних ґендерних стереотипів і попередження на їх основі конфліктів і дискримінаційних дій.

 

Жваві дискусії викликали питання, які не вкладалися у звичні стереотипні уявлення деяких учасників тренінгу щодо ґендерних ролей жінки та чоловіка. Наприклад, серед учасників були висловлювання про те, що «жінки не можуть нести військову службу в силу своїх фізіологічних особливостей». Та аргументи учасниць про те, що уже є жінки, які несуть добросовісно і якісно військову службу ставало лише підтвердженням того, що жінки можуть бути кваліфікованими військовими. Адже ні кваліфікація, ні професія не залежать від статі. Наводилися і приклади про те, що кількість жінок у рядах НГУ збільшується, а це значить, що виникають нові виклики і щодо створення умов несення служби, і щодо правового урегулювання взаємовиключаючих норм чинного законодавства, і щодо формування поведінки поваги та недискримінації на основі статі.

 

«Ґендерна компетентність військовослужбовця, сьогодні, полягає не лише у формуванні розуміння сутності концепції ґендеру або знань норм міжнародного і національного законодавства щодо ґендерної рівності, але й потреби керуватися ними у своїй повсякденній діяльності та під час виконання службово-бойових завдань” – зазначила Наталя Орловська.

 

Також Наталя Орловська виступила на зборах офіцерів військової частини 3066 та поінформувала про основні виклики та завдання, які стоять перед НГУ щодо реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

Активні дискусії, аргументовані думки та конкретні висновки показали, що важливим аспектом впровадження ґендерної політики у секторі безпеки та оборони в цілому, так і у Національній гвардії зокрема, є не лише питання зміни нормативно-правової бази, а й зміни традиційних уявлень про ґендерні ролі чоловіка і жінки та зміни стереотипних підходів.

 

Служба з ґендерної інтеграції ГУ НГУ