П'ятниця, 3 Квітня, 2020 - 08:28
18 Лют 2020

Електронне декларування за 2019 рік: нововведення і роз’яснення для посадових осіб Нацгвардії України

З 1 січня 2020 року набрали чинності зміни до окремих статей Закону України «Про запобігання корупції», зокрема щодо декларування. Управлінням кадрової роботи у Головному управлінні Національної гвардії України організовано інформування про основні положення антикорупційного законодавства та нововведення щодо заповнення щорічних декларації за 2019 рік із залученням представника Міністерства внутрішніх справ України.

 

Як заповнювати декларацію і на що звернути увагу розповів начальник відділу запобігання корупції МВС України Сергій Яременко.

 

Терміни заповнення

Терміни щодо заповнення щорічних декларацій щодо майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру залишилися такими ж, як і в минулі роки.

 

Загальнодержавна кампанія подання щорічних декларацій за 2019 рік суб’єктами декларування триває з 1 січня по 31 березня 2020 року.

 

Військовослужбовці, які перебувають в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також у закордонних відрядженнях, якщо не встигають подати до 1 квітня, мають право подати декларацію протягом 90 днів після повернення з відрядження. 

 

Хто зобов’язаний заповнити декларацію в Національній гвардії України

1) військові посадові особи, які мають фактичне військове звання «майор» і вище;

2) державні службовці;

3) працівники Національної гвардії України в разі, якщо вони постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

 

Де взяти інформацію про доходи?

Інформацію про доходи  за 2019 рік можна отримати в фінансових службах частин. Окрім цього, якщо суб’єкт декларування отримує інші доходи (такі, як пенсія, соціальні виплати) – можна зайти на сайт Державної фіскальної служби та шляхом реєстрації в особистому кабінеті платника податків отримати інформацію про доходи (інформація включно за 4-й квартал 2019 року там уже наявна).

 

Зміни у заповнені декларації, які почали діяти з 1 січня 2020 року

 

Зазначення своїх посад військовослужбовцями

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу НЕ зазначають відомості про місце роботи (проходження служби), займану посаду. У полі «місце роботи» рекомендовано зазначити «Національна гвардія України», а в полі «займана посада» – «військовослужбовець».

 

Редагування декларації

Передбачено, що упродовж 7 днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

 

Зазначення номерів запису у демографічному реєстрі

З 1 січня цього року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно зазначити відомості про свій (та своїх членів сім’ї) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX).

 

Такі номери зазначені у біометричних документах – паспорті громадянина України або в закордонному паспорті у вигляді ID карток.  Він вказаний на першій сторінці, де розміщене фото особи, під написом зазначення громадянства. Згаданий номер представлений двома послідовностями з восьми (дати народження суб’єкта декларування) та п’яти цифр, розділених текстовим символом «-». 

 

Якщо у вас немає номеру запису в УНЗР, Ви можете обрати позначку «не застосовується».

 

Зміни щодо кола близьких осіб і членів родини

У декларації тепер потрібно вказувати інформацію про неповнолітніх дітей. 

 

Важливо, що згідно із змінами в українському законодавстві з 16 жовтня 2019 року розширено коло членів сім’ї суб’єкта декларування.

 

Членом сім’ї вважається:

– особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

 

– будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі);

 

– також членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 

Тобто, в разі, якщо чоловік та дружина перебувають у шлюбі, проте не проживають разом (те саме стосується і неповнолітніх дітей, які спільно НЕ проживають із суб’єктом декларування) – у суб’єкта декларування є обов’язок зазначення їх у декларації.

 

Вибір позначок зі знаком оклику

У декларації серед вибору позначок є позначка зі знаком оклику. Зокрема, такий варіант обирається, якщо член родини не надає якихось відомостей. Такий варіант можна обирати. Але це може стати приводом для особливої перевірки вашої декларації.

 

Внесення відомостей про банківські рахунки

Потрібно декларувати всі ваші рахунки в банках, зокрема карткові рахунки. Картки можуть бути закриті, а рахунок дійсний. Як приклад, в ПриватБанку під час оформлення депозитних договорів видавали електронну картку. Депозитний договір вже закритий кілька років, але картка дійсна, рахунок за вами зберігається. І цей рахунок все одно треба декларувати. 

 

Тепер потрібно декларувати IBAN рахунки міжнародного стандарту, на які нещодавно перейшла Україна. 

 

Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення.

 

Дані про майно

Якщо ви протягом року більше, ніж 183 дні були власником або користувалися рухомим майном або об’єктами нерухомості, їх теж треба декларувати, якщо навіть станом на 31 грудня ви вже не є власником або не орендували цей об’єкт нерухомості чи автомобіль. 

 

Подання декларації перед звільненням

Національне агентство з питань запобігання корупції скасувало вимогу подавати декларацію в день звільнення шляхом внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3.

 

Відтепер, декларація перед звільненням подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

З урахуванням змін до Закону України «Про запобігання корупції» категорію «повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» заповнюють лише службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, що займають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Список цих посад визначено у статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» та у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків».

 

Відповідальність за надання недостовірних відомостей у деклараціях або неподання декларацій

За порушення вимог фінансового контролю суб’єкти декларування можуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність. За порушення вимог фінансового контролю суб’єкти декларування несуть адміністративну відповідальність, яка передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, згадана стаття має декілька кваліфікуючих ознак:

– несвоєчасне подання декларації без поважних причин – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн);

– подання завідомо недостовірних відомостей у декларації – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 42500 грн).

 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 210 200 до 525 500 грн).

 

Кримінальну відповідальність суб’єкт декларування несе за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України.

 

Тобто, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом зазначеної декларації, в разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч (від 42 500 до 51 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Прес-служба НГУ, Управління кадрової роботи ГУ НГУ