Субота, 21 Квітень, 2018 - 03:27

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є важливою складовою службово-бойової діяльності Національної гвардії України, яке має особливе значення і являється необхідною умовою інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур безпеки. 
Міжнародне співробітництво Національної гвардії України спрямоване на зміцнення довіри між державами і розвиток двостороннього співробітництва з іншими країнами у правоохоронній та військовій сфері. 
Керівництво міжнародною діяльністю Національної гвардії України здійснює командувач Національної гвардії України. 
Організацію міжнародного співробітництва Національної гвардії здійснює відділ міжнародного співробітництва. 
 
Основні завдання міжнародного співробітництва: 
1. Організація та здійснення міжнародного співробітництва Національної гвардії України в межах компетенції з аналогічними військовими формуваннями іноземних держав; 
2. Організація прийому та протокольне забезпечення візитів делегацій, окремих представників військових правоохоронних структур іноземних держав до Національної гвардії України, міжнародних зустрічей, конференцій та інших заходів; 
3. Організація виїздів представників Національної гвардії України у службові відрядження за кордон; 
4. Участь у підготовці та відборі військовослужбовців Національної гвардії України для участі у міжнародних миротворчих операціях; 
5. Проводити заходи щодо організації вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України; 
6. Підготовка та реалізація європейських проектів. 
 
Законом України від 13 березня 2014 року № 876-VII ”Про Національну гвардію України” (далі-Закон) внутрішні війська МВС України було реформовано у Національну гвардію України – військове формування з правоохоронними функціями, яке, крім виконання правоохоронних завдань, також бере участь у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони. 
Законом визначено, що установи та заклади Національної гвардії України є правонаступниками відповідних органів військового управління, військових частин і підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних військових частин, органів і підрозділів забезпечення, установ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. 
Враховуючи зазначене, всі міжнародні угоди про співробітництво з аналогічними іноземними формуваннями та міжнародними установами, які були підписані внутрішніми військами МВС України, залишаються чинними для Національної гвардії України. На сьогоднішній день діє 13 міжнародних договорів міжвідомчого характеру з правоохоронними структурами іноземних держав. 
При підготовці Закону було враховано ряд важливих рекомендацій, наданих європейськими експертами під час проведення проектів Twinning у внутрішніх військах, враховуючи досвід функціонування аналогічних правоохоронних формувань з військовим статусом країн-членів Європейського Союзу (Національна жандармерія Франції, Війська карабінерів Італії, Цивільна гвардія Іспанії, Національна Республіканська гвардія Португалії, жандармерія Румунії тощо). 
У зв’язку з цим дуже актуальним є питання подальшого вдосконалення діяльності Національної гвардії України відповідно до стандартів аналогічних правоохоронних формувань країн-членів Європейського Союзу. 
Тому Національна гвардія України продовжуватиме започатковане внутрішніми військами та перевірене часом конструктивне міжнародне співробітництво на взаємовигідній основі зі спорідненими правоохоронними структурами з військовим статусом іноземних країн, зокрема, з Національною жандармерією Французької Республіки, жандармерією Румунії, військами Народної озброєної міліції КНР, Жандармерією Туреччини, Військами карабінерів Італійської Республіки, Поліцією готовності Німеччини, Організацією північноатлантичного договору (НАТО) та представництвом Європейського Союзу в Україні. 
А враховуючи зміну назви на Національну гвардію (до речі, зміна назви внутрішніх військ була однією з рекомендацій європейських експертів) і розширення функцій військового характеру, планується значно розширити міжнародне співробітництво, зокрема, відновити двосторонні зв’язки з Національною гвардією штату Каліфорнія (США), а також активізувати роботу щодо співробітництва з міжнародними правоохоронними організаціями Європейського Союзу (FIEP, European Gendarmerie Force) та Організації північноатлантичного договору (НАТО) та долучитися до міжнародних програм та проектів як Європейського Союзу, так і НАТО у сфері правоохоронної та військової діяльності.