Субота, 21 Квітень, 2018 - 03:36

Гвардієць, знай свої права: особливості виплати винагород військовослужбовцям під час проведення АТО

 

За безпосередню участь в АТО військовослужбовцям виплачується винагорода у розмірі 100% від місячного грошового забезпечення, але не менше 3000 гривень на місяць. У разі участі в АТО менше одного календарного місяця, розмір визначається пропорційно до днів участі. Винагорода також виплачується під час перебування на стаціонарному лікуванні після отриманих під час АТО поранень.

 

Безпосередня участь у здійсненні заходів правопорядку або у відбитті збройного нападу повинна бути підтверджена відповідними документами (наказ командира, журнал бойових дій, бойове донесення, постова відомість тощо).

 

За успішне виконання бойового завдання виплачується додаткова нагорода підрозділу. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

 

1) документа вищого органу військового управління про постановку бойового завдання, бойового наказу командира частини;

2) журналу бойових дій та звітного документа військової частини про виконання бойового завдання, в якому вказується кожен військовослужбовець, який брав участь у виконанні;

3) наказу штабу АТО щодо оцінки результатів виконання бойового завдання.

 

Додаткова винагорода розподіляється командиром між підпорядкованими підрозділами із зазначенням у наказі розміру винагороди для кожної конкретної особі. Про виплату додаткової винагороди за успішне виконання бойового завдання видається наказ командира військової частини.

 

За безпосередню участь в бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у розмірі 1 тисяча гривень за кожну добу такої участі.

 

Безпосередня участь у бойових діях – це виконання військовослужбовцями військової частини бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення з противником; виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника під час контрбатарейної боротьби; участь у веденні оперативної розвідки, здійсненні польотів в район проведення АТО та контррозвідувальне забезпечення військових формувань та правоохоронних органів у районі АТО в умовах безпосереднього зіткнення з противником.

 

Виплата зазначеної нагороди здійснюється на підставі підтвердження штабу АТО, бойового наказу, журналу бойових дій, бойового донесення та наказу командира військової частини.

 

Додаткова винагорода за знищення ворожої техніки виплачується підрозділу чи окремим особам за наявності трьох і більше документів, зокрема:

 

1) журналу бойових дій;

2) підсумкового бойового донесення командира підрозділу, який безпосередньо виконував завдання;

3) даних фото- та відеоспостереження з координатами місця знищення техніки, стосовно захопленої техніки – акт оприбуткування трофейного майна.

 

Військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду здійснюється виплата винагороди у наступних розмірах на місяць:

- на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону - 6000 грн.;

- в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО) - 2400 грн.

 

Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

 

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони або в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО).

 

Підтвердженням безпосередньої участі в АТО для виплати винагороди є витяг із наказу штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання про включення (виключення) військовослужбовця до (зі) складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО.

 

Крім того розмір винагороди збільшується за:

- успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) – від 60 900 грн до 365 400 грн. (виплата здійснюється на підрозділ);

- безпосередню участь у бойових діях – 1000 грн. за добу такої участі;

- знищення (захоплення) техніки – від 12 180 грн. до 243 600 грн.

 

Збільшення винагороди може виплачуватись за кожною із зазначених підстав одночасно.

 

Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

 

Прес-служба НГУ