понедельник, 27 февраля, 2017 - 13:21

Звільнення в запас

ОБЧИСЛЕННЯ ВИСЛУГИ РОКІВ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» передбачено зарахування вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах, зокрема:

один місяць служби за три місяці:

·   участі у бойових діях у воєнний час;

один місяць служби за два місяці:

·   у з’єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

·   на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації;

один місяць служби за півтора місяця: 

·   на льотній роботі в авіації;

·   на посадах водолазів;

·   на посадах, де виконання обов’язків пов’язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм;

·   у підрозділах Національної гвардії України з охорони дипломатичних і консульських представництв іноземних держав;

·   у частинах і підрозділах спеціального призначення Національної гвардії України (за Переліком посад та на умовах, визначених Міністром внутрішніх справ);

·   у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках – і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних Міністерством внутрішніх справ;

·   на посадах, де виконання обов’язків пов’язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт;

·   проходження служби у Національної гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов’язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин;

·   у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря.

 

ЗВІЛЬНЕННЯ

Особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть перебувати на військовій службі за контрактом до досягнення ними 45-річного віку. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишеними на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років.

 

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

·   у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі (рядовий склад – 40 років, сержанти і старшини – 45 років, прапорщики і мічмани – 50 років) і за станом здоров’я придатні до військової служби;

·   у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Відповідно до ст.15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей» при звільненні з військової служби військовослужбовцям за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в розмірі:

·   50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – при звільненні за віком, станом здоров’я чи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

·   при звільненні через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

·   Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, зазначена допомога не виплачується.

 

Особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право на пенсію за вислугою строків служби:

·   якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу на військовій службі 20 років в календарному обчисленні і більше у відповідності до ст. 12 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” – у розмірі: за вислугу 20 років – 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55% відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років – 3% відповідних сум грошового забезпечення;

·   якщо вони звільнені зі служби за вислугою строків служби, за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або організаційними заходами і на день звільнення досягли 45-річного віку, а ті з них, що є інвалідами війни, – незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України – у розмірі: за загальний трудовий стаж 25 років – 50% і за кожний рік стажу понад 25 років – 1% відповідних сум грошового забезпечення.

 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» ветеранами військової служби визнаються громадяни України:

·   які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ чи державній пожежній охороні 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;

·   інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

·   інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в зазначених органах 20 років і більше.