Tuesday, 26 May, 2020 - 08:44

Призначення пенсії резервістам

Приймання документів

необхідних для призначення пенсії резервістам та членам їх сімей проводиться відділом з питань методології пенсійного забезпечення фінансово-економічного управління Головного управління Національної гвардії України

 

телефони: 425-67-46, 095-367-79-80

 

Документи, необхідні для оформлення документів для призначення пенсії по інвалідності резервістам

 

- заява про призначення пенсії;

- анкета відомостей пенсіонера;

- витяг з наказу командира частини про виключення зі списків;

- розрахунок вислуги років;

- грошовий атестат;

- копія усіх сторінок паспорта з відмітками (два розвороти на одному листі);

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію) (оригінал свідоцтва ВЛК);

- копія довідки МСЕК про визнання особи інвалідом;

- довідка з Пенсійного фонду про те, що пенсія особі не призначалась і не виплачується;

- довідка військової частини безпосередню участь у бойових діях;

- 2 завірені фотографії 6×4 на матовому папері (для анкети пенсіонера та пенсійного посвідчення);

- довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";

- копії дипломів, посвідчень, атестатів, свідоцтв, що дають право на пільги.

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї непрацюючому пенсіонеру додатково додаються:

- копія свідоцтва про шлюб;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- оригінал довідки про те, що дитина перебуває на утриманні батька (матері) або оригінал довідки уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім'ї (форма 3);

- оригінал довідки з районного управління пенсійного фонду про те, що батько та мати дитини на обліку не знаходяться і виплат на дитину не отримують;

- оригінал довідки з районного управління праці та соціального захисту населення про те, що батько та мати дитини на обліку не знаходяться і виплат на дитину не отримують;

- оригінал довідки з навчального закладу дитини про навчання.

 

Документи, необхідні для оформлення документів для призначення пенсії у разі втрати годувальника:

 

- заява про призначення пенсії;

- анкета відомостей пенсіонера;

- копія свідоцтва про смерть годувальника;

- витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;

- розрахунок вислуги років;

- грошовий атестат;

- копія паспорта отримувача пенсії;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби) (форма Н1, Н5);

- копія свідоцтва про народження померлого годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків (при оформленні пенсій для батьків загиблого);

- копія свідоцтва про шлюб (при оформленні пенсій батькам та дружині);

- копія трудової книжки та довідка з органу зайнятості населення  про неотримання допомоги по безробіттю (при оформленні пенсії працездатній дружині за наявності дитини померлого годувальника віком до 8 років);

- копія свідоцтва про народження дитини (при оформленні пенсії для дітей);

- довідка з навчального закладу про навчання (при оформленні пенсії для дітей);

- довідка військової частини безпосередню участь у бойових діях;

- довідка з органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації;

- довідка з місця проживання про склад сім'ї (при оформленні пенсії для дітей);

- 2 фотографії 6×4 на матовому папері;

- довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк".

 

Примітка: копії всіх документів повинні бути завірені